Danske Invest Horisont Aktie WI d

Information
Morningstar rating
Saknas
Senaste NAV
191,25 SEK
PPM-nummer
Ej PPM-fond
Morningstar kategori
Global & Sverige
Senaste kursdatum
2018-11-26
ISIN
LU1677767284
Fondens startdatum
2017-11-21
Jämförelseindex
Cat 50%MSCI WldFree NR&50%MSCI Sweden NR
 
Köpavgift
0%
Säljavgift
Uppgift saknas
Årlig avgift
0,99%
Förvaltningskostnad
1,45%
Resultatbaserad avgift
0,00%
 
Standardavvikelse 3 år %
Uppgift saknas
Sharpe Ratio 3 år
Uppgift saknas
Tracking Error 3 år %
Uppgift saknas
Informationskvot 3 år
Uppgift saknas
   
Fondbolag
Danske Invest Management Company SA
Hemsida
www.danskeinvest.se
Förvaltarens namn
Stefan Rocklind
Adress
Box 7523
103 92 Stockholm
Sverige
Telefon
0752 48 30 00
 
Placeringsinriktning
Fonden är en sk fondandelsfond som investerar i andra aktiefonder med inriktning mot både Sverige och utlandet. Fonden kan investera upp till 20% av fondförmögenheten i aktierelaterade överlåtbara värdepapper. Fonden förvaltas aktivt, och fördelningen mellan olika regioner, länder och sektorer varierar över tid. Valutarisk förekommer i fonden.
Utveckling
Avkastning i procent per år (SEK)

Rullande avkastning (%)
Period Fond
1 dag -0,9%
1 vecka -2,6%
1 månad -1,5%
3 månader -10,3%
1 år -1,2%
10 år -
15 år -
Sedan årsskiftet -1,7%
Sedan start -2,2%
Kursdatum: 2018-11-26
Innehav
Sverige
36,6%
Nordamerika
31,3%
Västeuropa exkl Sverige
16,4%
Asien exkl Japan
7,0%
Övrigt
8,6%
Totalt är 99,2% av portföljens innehav analyserat.
Portföljen uppdaterad per 2019-09-30
Industri
19,3%
Finans
18,6%
Teknik
14,7%
Konsument, cyklisk
10,7%
Sjukvård
9,4%
Konsument, stabil
7,8%
Råvaror
5,2%
Övrigt
14,3%
Totalt är 99,2% av portföljens innehav analyserat.
Portföljen uppdaterad per 2019-09-30
Aktier
99,2%
Kort ränta
0,7%
Övrigt
0,1%
Portföljen uppdaterad per 2019-09-30