Danske Invest Sverige Kort Ränta WA d

Information
Morningstar rating
Saknas
Senaste NAV
1 027,18 SEK
PPM-nummer
Ej PPM-fond
Morningstar kategori
Ränte - SEK obligationer, företag
Senaste kursdatum
2020-01-24
ISIN
LU1679014685
Fondens startdatum
2017-11-22
Jämförelseindex
-
 
Köpavgift
0%
Säljavgift
Uppgift saknas
Årlig avgift
0,14%
Förvaltningskostnad
0,20%
Resultatbaserad avgift
0,00%
 
Standardavvikelse 3 år %
Uppgift saknas
Sharpe Ratio 3 år
Uppgift saknas
Tracking Error 3 år %
Uppgift saknas
Informationskvot 3 år
Uppgift saknas
   
Fondbolag
Danske Invest Management Company SA
Hemsida
www.danskeinvest.se
Förvaltarens namn
Stefan Rocklind
Adress
Box 7523
103 92 Stockholm
Sverige
Telefon
0752 48 30 00
 
Placeringsinriktning
Fonden är en aktivt förvaltad svensk räntefond med en genomsnittlig duration (ränterisk) på högst ett år. Investeringarna sker i räntebärande överlåtbara värdepapper och penningmarknadsinstrument, emitterade i svenska kronor. Förutom ränterisken, som innebär att fondens avkastning löpande påverkas av den aktuella ränteutvecklingen, innehåller fonden bland annat också kreditrisk.
Utveckling
Avkastning i procent per år (SEK)

Rullande avkastning (%)
Period Fond
1 dag 0,0%
1 vecka 0,0%
1 månad 0,1%
3 månader 0,2%
1 år 0,9%
10 år -
15 år -
Sedan årsskiftet 0,1%
Sedan start 0,5%
Kursdatum: 2020-01-24
Innehav
Uppgift saknas.
Totalt är 0,0% av portföljens innehav analyserat.
Portföljen uppdaterad per 2019-12-31
Uppgift saknas.
Totalt är 0,0% av portföljens innehav analyserat.
Portföljen uppdaterad per 2019-12-31
Lång ränta
88,0%
Kort ränta
11,5%
Övrigt
0,5%
Portföljen uppdaterad per 2019-12-31