Danske Invest Eastern Eur Abs WI SEK hp

Information
Morningstar rating
Saknas
Senaste NAV
134,39 SEK
PPM-nummer
Ej PPM-fond
Morningstar kategori
Hedgefond, lång/kort, övriga
Senaste kursdatum
2019-11-21
ISIN
LU1678979326
Fondens startdatum
2017-11-15
Jämförelseindex
-
 
Köpavgift
0%
Säljavgift
Uppgift saknas
Årlig avgift
0,96%
Förvaltningskostnad
1,50%
Resultatbaserad avgift
0,00%
 
Standardavvikelse 3 år %
Uppgift saknas
Sharpe Ratio 3 år
Uppgift saknas
Tracking Error 3 år %
Uppgift saknas
Informationskvot 3 år
Uppgift saknas
   
Fondbolag
Danske Invest Management Company SA
Hemsida
www.danskeinvest.se
Förvaltarens namn
Michael Petry
Adress
Box 7523
103 92 Stockholm
Sverige
Telefon
0752 48 30 00
 
Placeringsinriktning
Fonden investerar primärt i aktier och aktierelaterade värdepapper i företag som är hemmahörande i eller har sin huvudsakliga aktivitet i Europa. Fonden kan emellanåt investera i värdepapper på andra marknader. Investeringarna görs med hänsyn tagen till den förväntade avkastningen och sektorer, länder och valutor kan därmed över- eller underviktas. Fonden kan använda sig av derivatinstrument. Den förväntade gearingsnivån ligger mellan 160-170 procent. Fonden har en fokuserad investeringsstil och investeringsstrategin är aktiv. Fonden har en begränsad valutarisk, då merparten av förmögenheten i EUR valutasäkras i fondens basvaluta. Fonden kan dock fortsatt vara valutaexponerad mot eventuella investeringar i värdepapper utställda i andra valutor än EUR.
Utveckling
Avkastning i procent per år (SEK)

Rullande avkastning (%)
Period Fond
1 dag 0,1%
1 vecka 0,5%
1 månad 0,9%
3 månader 0,0%
1 år 1,4%
10 år -
15 år -
Sedan årsskiftet 1,6%
Sedan start -1,3%
Kursdatum: 2019-11-21
Innehav
Östeuropa
92,1%
Västeuropa exkl Sverige
7,2%
Övrigt
0,8%
Totalt är 91,3% av portföljens innehav analyserat.
Portföljen uppdaterad per 2019-09-30
Energi
41,6%
Finans
33,0%
Råvaror
7,9%
Kommunikation
5,4%
Övrigt
12,1%
Totalt är 91,3% av portföljens innehav analyserat.
Portföljen uppdaterad per 2019-09-30
Aktier
91,1%
Kort ränta
8,3%
Övrigt
0,6%
Portföljen uppdaterad per 2019-09-30