SEB Green Bond Fund UC H-SEK

Information
Morningstar rating
Saknas
Senaste NAV
1 011,11 SEK
PPM-nummer
Ej PPM-fond
Morningstar kategori
Ränte - övriga obligationer
Senaste kursdatum
2019-12-04
ISIN
LU1748252035
Fondens startdatum
2018-01-24
Jämförelseindex
-
 
Köpavgift
0%
Säljavgift
0%
Årlig avgift
0,28%
Förvaltningskostnad
0,20%
Resultatbaserad avgift
0,00%
 
Standardavvikelse 3 år %
Uppgift saknas
Sharpe Ratio 3 år
Uppgift saknas
Tracking Error 3 år %
Uppgift saknas
Informationskvot 3 år
Uppgift saknas
   
Fondbolag
SEB Investment Management AB
Hemsida
www.seb.se/fonder
Förvaltarens namn
Marianne Gut
Adress
Stjärntorget 4
169 79
Telefon
+46 (0)771 365 365
 
Placeringsinriktning
Vi investerar globalt i gröna obligationer utgivna av internationella organisationer, företag, kommuner med flera. Gröna obligationer är obligationer med uttalade hållbarhetsteman som har en positiv inverkan på miljö och klimat. Det kan exempelvis handla om projekt eller verksamheter som har en direkt eller indirekt positiv påverkan på miljön och/eller klimatet såsom vindkraftverk, vattenreningsverk, rena transporter, hållbart jordbruk och effektiv avfallshantering. Vi investerar inte i företag som tillverkar eller säljer kontroversiella vapen. Fonden får investera i andra instrument än de som nämns ovan och har möjlighet att utnyttja derivat. Upp till 100 procent av fondens tillgångar får investeras i olika överlåtbara räntebärande värdepapper om de ges ut eller garanteras av någon medlemsstat i EU eller OECD. För information om fondens fullständiga placeringsmöjligheter m.m. se fondens prospekt.
Utveckling
Avkastning i procent per år (SEK)

Rullande avkastning (%)
Period Fond
1 dag -0,1%
1 vecka 0,0%
1 månad 0,0%
3 månader -0,9%
1 år 2,0%
10 år -
15 år -
Sedan årsskiftet 1,8%
Sedan start 1,1%
Kursdatum: 2019-12-04
Innehav
Uppgift saknas.
Totalt är 0,0% av portföljens innehav analyserat.
Portföljen uppdaterad per 2019-10-31
Uppgift saknas.
Totalt är 0,0% av portföljens innehav analyserat.
Portföljen uppdaterad per 2019-10-31
Lång ränta
112,5%
Övrigt
0,0%
Kort ränta
-12,5%
Portföljen uppdaterad per 2019-10-31