Simplicity Likviditet B

Information
Morningstar rating
Saknas
Senaste NAV
100,91 SEK
PPM-nummer
Ej PPM-fond
Morningstar kategori
Ränte - SEK obligationer, företag
Senaste kursdatum
2019-08-16
ISIN
SE0010663419
Fondens startdatum
2018-01-02
Jämförelseindex
-
 
Köpavgift
Uppgift saknas
Säljavgift
Uppgift saknas
Årlig avgift
0,09%
Förvaltningskostnad
0,30%
Resultatbaserad avgift
Uppgift saknas
 
Standardavvikelse 3 år %
Uppgift saknas
Sharpe Ratio 3 år
Uppgift saknas
Tracking Error 3 år %
Uppgift saknas
Informationskvot 3 år
Uppgift saknas
   
Fondbolag
Simplicity AB
Hemsida
www.simplicity.se
Förvaltarens namn
Henrik Tingstorp
Adress
Södra Hamnvägen 12
Sverige
Telefon
+46 340 219500
 
Placeringsinriktning
Simplicity Likviditet är en kort räntefond med inriktning på Sverige. Fonden placerar i räntebärande överlåtbara värdepapper och penningmarknadsinstrument utfärdade i svenska kronor utgivna av svenska staten, kommuner, landsting, kreditinstitut samt företag. Räntebindningstiden får högst uppgå till ett år i genomsnitt och den återstående löptiden för fondens placeringar får inte i genomsnitt överstiga två år. Fonden har som mål att över tiden ge en avkastning som följer eller överstiger den korta svenska marknadsräntan.
Utveckling
Avkastning i procent per år (SEK)

Rullande avkastning (%)
Period Fond
1 dag 0,0%
1 vecka 0,0%
1 månad 0,1%
3 månader 0,2%
1 år 0,6%
10 år -
15 år -
Sedan årsskiftet 0,8%
Sedan start 0,9%
Kursdatum: 2019-08-16
Innehav
Uppgift saknas.
Totalt är 0,0% av portföljens innehav analyserat.
Portföljen uppdaterad per 2019-07-31
Uppgift saknas.
Totalt är 0,0% av portföljens innehav analyserat.
Portföljen uppdaterad per 2019-07-31
Lång ränta
91,4%
Kort ränta
8,6%
Övrigt
0,0%
Portföljen uppdaterad per 2019-07-31