Handelsbanken Hållbarhet Hd Crit A1 SEK

Information
Morningstar rating
Saknas
Senaste NAV
88,30 SEK
PPM-nummer
Ej PPM-fond
Morningstar kategori
Hedgefond, lång/kort, global
Senaste kursdatum
2019-08-16
ISIN
SE0010520924
Fondens startdatum
2018-02-07
Jämförelseindex
-
 
Köpavgift
0%
Säljavgift
0%
Årlig avgift
0,70%
Förvaltningskostnad
0,70%
Resultatbaserad avgift
20,00%
 
Standardavvikelse 3 år %
Uppgift saknas
Sharpe Ratio 3 år
Uppgift saknas
Tracking Error 3 år %
Uppgift saknas
Informationskvot 3 år
Uppgift saknas
   
Fondbolag
Handelsbanken Fonder AB
Hemsida
www.handelsbanken.se/fonder
Förvaltarens namn
Viking Kjellström
Adress
BLASIEHOLMSTORG 12
STOCKHOLM V7 10670
Telefon
+46 8 7011000
 
Placeringsinriktning
Målet är att skapa en långsiktig avkastning överstigande den riskfria räntan, såsom definierad i fondbestämmelserna, och med låg samvariation med aktiemarknadernas utveckling och att uppvisa en lägre marknadsrisk än en traditionell aktiefond. Fonden ska skapa värdetillväxt genom att investera i bolag med särskilt hållbarhetsfokus, med verksamhet som stödjer en hållbar utveckling och tillväxt i världen, och bolag som har hållbarhet som kärnvärde. I förvaltningen används FN:s sjutton hållbarhetsmål (SDG:s) för att definiera hållbara bolag som i sin verksamhet, genom sina produkter, teknologier eller tjänster medverkar på ett positivt sätt till ett eller flera av dessa målen. Investeringar kommer också att göras i bolag som bedriver sin verksamhet på ett ansvarsfullt och hållbart sätt, i linje med dessa sjutton hållbarhetsmål.
Utveckling
Avkastning i procent per år (SEK)

Rullande avkastning (%)
Period Fond
1 dag 0,0%
1 vecka 0,0%
1 månad 0,0%
3 månader 1,9%
1 år 2,1%
10 år -
15 år -
Sedan årsskiftet 1,0%
Sedan start -11,7%
Kursdatum: 2019-08-16
Innehav
Uppgift saknas.
Totalt är 0,0% av portföljens innehav analyserat.
Portföljen uppdaterad per 2019-07-31
Konsument, cyklisk
100,0%
Totalt är 0,0% av portföljens innehav analyserat.
Portföljen uppdaterad per 2019-07-31
Lång ränta
73,9%
Kort ränta
30,9%
Övrigt
0,0%
Aktier
-4,9%
Portföljen uppdaterad per 2019-07-31