Handelsbanken Flexibel Ränta B1 SEK

Information
Morningstar rating
Saknas
Senaste NAV
101,92 SEK
PPM-nummer
Ej PPM-fond
Morningstar kategori
Ränte - övriga obligationer
Senaste kursdatum
2019-12-06
ISIN
SE0010820340
Fondens startdatum
2018-02-19
Jämförelseindex
-
 
Köpavgift
0%
Säljavgift
0%
Årlig avgift
0,71%
Förvaltningskostnad
0,60%
Resultatbaserad avgift
0,00%
 
Standardavvikelse 3 år %
2,0%
Sharpe Ratio 3 år
1,2
Tracking Error 3 år %
Uppgift saknas
Informationskvot 3 år
Uppgift saknas
   
Fondbolag
Handelsbanken Fonder AB
Hemsida
www.handelsbanken.se/fonder
Förvaltarens namn
Johann Guggi
Adress
BLASIEHOLMSTORG 12
STOCKHOLM V7 10670
Telefon
+46 8 7011000
 
Placeringsinriktning
Fonden placerar främst i svenska och globala räntefonder, både i Handelsbankens fonder och andra fondbolags fonder.Räntefonderna kan placera i räntebärande värdepapper i svenska kronor och utländsk valuta utgivna av stater, företag och bostadsinstitut. Fonden placerar i fonder som i sin tur placerar i räntebärande värdepapper på tillväxtmarknader och/eller i räntebärande värdepapper där utgivaren kan ha ett lägre  kreditvärderingsbetyg än BBB (investment grade) enligt Standard & Poor's eller Baa3 enligt Moody's skala.Handel med derivatinstrument kan ske för att minska respektive öka valutarisken vid placeringar i utländsk valuta.
Utveckling
Avkastning i procent per år (SEK)

Rullande avkastning (%)
Period Fond
1 dag 0,0%
1 vecka 0,0%
1 månad -0,8%
3 månader -0,8%
1 år 3,3%
10 år -
15 år -
Sedan årsskiftet 3,3%
Sedan start 4,1%
Kursdatum: 2019-12-06
Innehav
Uppgift saknas.
Totalt är 0,0% av portföljens innehav analyserat.
Portföljen uppdaterad per 2019-11-30
Uppgift saknas.
Totalt är 0,0% av portföljens innehav analyserat.
Portföljen uppdaterad per 2019-11-30
Lång ränta
70,4%
Kort ränta
15,6%
Övrigt
14,0%
Portföljen uppdaterad per 2019-11-30