Handelsbanken Hälsovård Tema (B1 SEK)

Information
Morningstar rating
Saknas
Senaste NAV
144,66 SEK
PPM-nummer
Ej PPM-fond
Morningstar kategori
Branschfond, läkemedel
Senaste kursdatum
2020-02-21
ISIN
SE0010985044
Fondens startdatum
2018-03-19
Jämförelseindex
MSCI World/Health Care NR USD
 
Köpavgift
0%
Säljavgift
0%
Årlig avgift
1,50%
Förvaltningskostnad
1,50%
Resultatbaserad avgift
0,00%
 
Standardavvikelse 3 år %
Uppgift saknas
Sharpe Ratio 3 år
Uppgift saknas
Tracking Error 3 år %
Uppgift saknas
Informationskvot 3 år
Uppgift saknas
   
Fondbolag
Handelsbanken Fonder AB
Hemsida
www.handelsbanken.se/fonder
Förvaltarens namn
Astrid Samuelsson
Adress
BLASIEHOLMSTORG 12
STOCKHOLM V7 10670
Telefon
+46 8 7011000
 
Placeringsinriktning
Fonden är en aktivt förvaltad värdepappersfond som placerar i företag inom läkemedel, medicinteknik, bioteknik och vård över hela världen. Målet är att över tiden överträffa den genomsnittliga avkastningen för denna typ av företag i världen. Upp till 10% av fondförmögenheten kan också placeras på konto i kreditinstitut. Med syfte att effektivisera förvaltningen av fondens tillgångar kan fonden använda derivatinstrument, bl.a. s.k. OTC-derivat. Placeringarna i derivatinstrument är inte av sådan karaktär att de kan påverka fondens risknivå i någon större grad.
Utveckling
Avkastning i procent per år (SEK)

Rullande avkastning (%)
Period Fond
1 dag -1,4%
1 vecka 0,4%
1 månad 2,7%
3 månader 11,8%
1 år 22,3%
10 år -
15 år -
Sedan årsskiftet 7,4%
Sedan start 49,9%
Kursdatum: 2020-02-21
Innehav
Nordamerika
59,4%
Västeuropa exkl Sverige
31,5%
Sverige
6,2%
Övrigt
2,8%
Totalt är 97,4% av portföljens innehav analyserat.
Portföljen uppdaterad per 2020-01-31
Sjukvård
99,4%
Övrigt
0,6%
Totalt är 97,4% av portföljens innehav analyserat.
Portföljen uppdaterad per 2020-01-31
Aktier
97,4%
Kort ränta
2,6%
Övrigt
0,0%
Portföljen uppdaterad per 2020-01-31