Nordea Nora One (SEK) Acc

Information
Morningstar rating
Saknas
Senaste NAV
104,19 SEK
PPM-nummer
Ej PPM-fond
Morningstar kategori
Blandfond - SEK, försiktig
Senaste kursdatum
2019-10-16
ISIN
FI4000291976
Fondens startdatum
2017-12-11
Jämförelseindex
Cat 75%CitiSwGBI&12.5%MSCISw&12.5%MSCIWd
 
Köpavgift
0%
Säljavgift
0%
Årlig avgift
0,59%
Förvaltningskostnad
0,59%
Resultatbaserad avgift
0,00%
 
Standardavvikelse 3 år %
Uppgift saknas
Sharpe Ratio 3 år
Uppgift saknas
Tracking Error 3 år %
Uppgift saknas
Informationskvot 3 år
Uppgift saknas
   
Fondbolag
Nordea Funds Oy
Hemsida
www.nordea.se
Förvaltarens namn
Maria Qundos
Adress
Regeringsgatan 59
Telefon
0771-22 44 88
 
Placeringsinriktning
Matarfonden eftersträvar genom att placera i mottagarfonden att generera värdeökning på det placerade kapitalet genom att diversifiera placeringarna i enlighet med fondens stadgar samt att förvalta fondmedlen aktivt. Av Nora-matarfondens medel minst 85 % är fortlöpande placerade i motsvarande Nora-mottagarfond. Utöver detta kan matarfonden använda valutaderivat. Avkastningarna kan avvika mellan matarfonden och mottagarfonden beroende på andelen likvida medel i matarfonden (högst 15 %). Mottagarfonderna är blandfonder som är okcså fond-i-fonder. Mottagarfonderna placerar huvudsakligen i ränte- och aktiefonder, vilka förvaltas av i Nordeakoncernen ingående fondbolag. Fonderna kan också placera direkt i aktie- och ränteinstrument samt placera i indexandelsfonder (ETF, exchange-traded fund) och övriga externa fonder. Högst 45 % av fondens medel får användas för direkta placeringar.
Utveckling
Avkastning i procent per år (SEK)

Rullande avkastning (%)
Period Fond
1 dag -0,1%
1 vecka -0,2%
1 månad 0,3%
3 månader 1,2%
1 år 7,0%
10 år -
15 år -
Sedan årsskiftet 7,8%
Sedan start 4,2%
Kursdatum: 2019-10-16
Innehav
Uppgift saknas.
Totalt är 0,0% av portföljens innehav analyserat.
Portföljen uppdaterad per 2019-08-31
Uppgift saknas.
Totalt är 0,0% av portföljens innehav analyserat.
Portföljen uppdaterad per 2019-08-31
Kort ränta
99,0%
Övrigt
1,0%
Portföljen uppdaterad per 2019-08-31