Nordea Nora Two (SEK) Acc

Information
Morningstar rating
Saknas
Senaste NAV
109,35 SEK
PPM-nummer
Ej PPM-fond
Morningstar kategori
Blandfond - SEK, balanserad
Senaste kursdatum
2020-01-27
ISIN
FI4000291984
Fondens startdatum
2017-12-11
Jämförelseindex
-
 
Köpavgift
0%
Säljavgift
0%
Årlig avgift
0,64%
Förvaltningskostnad
0,64%
Resultatbaserad avgift
0,00%
 
Standardavvikelse 3 år %
Uppgift saknas
Sharpe Ratio 3 år
Uppgift saknas
Tracking Error 3 år %
Uppgift saknas
Informationskvot 3 år
Uppgift saknas
   
Fondbolag
Nordea Funds Oy
Hemsida
www.nordea.se
Förvaltarens namn
Maria Qundos
Adress
Regeringsgatan 59
Telefon
0771-22 44 88
 
Placeringsinriktning
Matarfonden eftersträvar genom att placera i mottagarfonden att generera värdeökning på det placerade kapitalet genom att diversifiera placeringarna i enlighet med fondens stadgar samt att förvalta fondmedlen aktivt. Av Nora-matarfondens medel minst 85 % är fortlöpande placerade i motsvarande Nora-mottagarfond. Utöver detta kan matarfonden använda valutaderivat. Avkastningarna kan avvika mellan matarfonden och mottagarfonden beroende på andelen likvida medel i matarfonden (högst 15 %). Mottagarfonderna är blandfonder som är okcså fond-i-fonder. Mottagarfonderna placerar huvudsakligen i ränte- och aktiefonder, vilka förvaltas av i Nordeakoncernen ingående fondbolag. Fonderna kan också placera direkt i aktie- och ränteinstrument samt placera i indexandelsfonder (ETF, exchange-traded fund) och övriga externa fonder. Högst 45 % av fondens medel får användas för direkta placeringar.
Utveckling
Avkastning i procent per år (SEK)

Rullande avkastning (%)
Period Fond
1 dag -0,2%
1 vecka 0,1%
1 månad 1,2%
3 månader 2,1%
1 år 10,6%
10 år -
15 år -
Sedan årsskiftet 1,6%
Sedan start 9,4%
Kursdatum: 2020-01-27
Innehav
Nordamerika
77,0%
Västeuropa exkl Sverige
17,1%
Övrigt
5,9%
Totalt är 11,9% av portföljens innehav analyserat.
Portföljen uppdaterad per 2019-11-30
Teknik
16,6%
Finans
16,4%
Sjukvård
13,3%
Industri
10,3%
Konsument, cyklisk
10,2%
Kommunikation
9,1%
Konsument, stabil
8,4%
Energi
5,3%
Övrigt
10,4%
Totalt är 11,9% av portföljens innehav analyserat.
Portföljen uppdaterad per 2019-11-30
Övrigt
51,1%
Lång ränta
31,4%
Aktier
11,9%
Kort ränta
5,7%
Portföljen uppdaterad per 2019-11-30