Danske Invest Eur Corp Sust Bond I DKKh

Information
Morningstar rating
Saknas
Senaste NAV
101,53 DKK
PPM-nummer
Ej PPM-fond
Morningstar kategori
Ränte - europeiska obligationer
Senaste kursdatum
2019-12-12
ISIN
LU1399305686
Fondens startdatum
2017-12-11
Jämförelseindex
BBgBarc Pan Euro Agg TR EUR
 
Köpavgift
0%
Säljavgift
Uppgift saknas
Årlig avgift
0,56%
Förvaltningskostnad
0,50%
Resultatbaserad avgift
Uppgift saknas
 
Standardavvikelse 3 år %
Uppgift saknas
Sharpe Ratio 3 år
Uppgift saknas
Tracking Error 3 år %
Uppgift saknas
Informationskvot 3 år
Uppgift saknas
   
Fondbolag
Danske Invest Management Company SA
Hemsida
www.danskeinvest.se
Förvaltarens namn
Andreas Dankel
Adress
Box 7523
103 92 Stockholm
Sverige
Telefon
0752 48 30 00
 
Placeringsinriktning
Fonden investerar företrädesvis i företagsobligationer utgivna av företag med en stark hållbarhetsprofil vad avser miljö, sociala förhållanden och ägarstyrning och som integrerar ett hållbarhetstänkande i relation till klimatförändringar och CO2-utsläpp. Varje utgivare måste leva upp till internationella principer för hållbara investeringar och fonden investerar inte i kontroversiella sektorer. Minst 75% av förmögenheten investerad i obligationer skall ha en kvalitet som motsvarar en rating på Baa3/BBB- eller högre. Fonden är aktivt förvaltad. Fondens modifierade duration, inklusive eventuella kontanter, får inte överstiga durationen för jämförelseindex plus två år. Fonden kan använda sig av finansiella derivatinstrument. Merparten av andelsklassens förmögenhet valutasäkras i andelsklassens basvaluta. Andelsklassen kan dock fortsatt vara valutaexponerad mot eventuella investeringar i värdepapper utställda i andra valutor.
Utveckling
Avkastning i procent per år (SEK)

Rullande avkastning (%)
Period Fond
1 dag -0,2%
1 vecka -0,7%
1 månad -2,3%
3 månader -2,2%
1 år 5,2%
10 år -
15 år -
Sedan årsskiftet 7,0%
Sedan start 5,5%
Kursdatum: 2019-12-12
Innehav
Uppgift saknas.
Totalt är 0,0% av portföljens innehav analyserat.
Portföljen uppdaterad per 2019-11-30
Uppgift saknas.
Totalt är 0,0% av portföljens innehav analyserat.
Portföljen uppdaterad per 2019-11-30
Lång ränta
92,8%
Övrigt
5,6%
Kort ränta
1,6%
Portföljen uppdaterad per 2019-11-30