Aktiv Påverkan R5 - A

Information
Morningstar rating
Saknas
Senaste NAV
107,76 SEK
PPM-nummer
Ej PPM-fond
Morningstar kategori
Blandfond - SEK, aggressiv
Senaste kursdatum
2019-09-17
ISIN
LU1867074780
Fondens startdatum
2018-09-19
Jämförelseindex
Cat 40%CitiSwGBI&30%MSCISw&30%MSCIWd
 
Köpavgift
0%
Säljavgift
0%
Årlig avgift
2,07%
Förvaltningskostnad
1,75%
Resultatbaserad avgift
0,00%
 
Standardavvikelse 3 år %
Uppgift saknas
Sharpe Ratio 3 år
Uppgift saknas
Tracking Error 3 år %
Uppgift saknas
Informationskvot 3 år
Uppgift saknas
   
Fondbolag
Söderberg & Partners Asset Management SA
Hemsida
www.soderbergpartners.se
Förvaltarens namn
Niklas Vesterlund
Adress
Regeringsgatan 45
Telefon
+46 8 4515000
 
Placeringsinriktning
Delfonden är aktivt förvaltad och följer inte något index. Målsättningen är att maximera den långsiktiga avkastningen genom investeringar med ett fokus på hållbarhet. Delfonden investerar i andra fonder, både dagligt handlade och börshandlade fonder (ETF:er) samt aktierelaterade instrument som kvalificeras som överlåtbara värdepapper. Fondbolaget kan utöva rösträtt tillhörande direktinvesteringar i aktier. Där sådana rösträtter utnyttjas, kommer detta ske i linje med delfondens mål och placeringsinriktning. Delfonden investerar globalt för att skapa en diversifiering över olika regioner och sektorer. Delfonden kan även använda sig av derivat (komplexa investeringsinstrument), till exempel (men inte begränsat till) terminer, optioner och swapavtal, för att uppfylla delfondens målsättning eller minska risker.
Utveckling
Avkastning i procent per år (SEK)

Rullande avkastning (%)
Period Fond
1 dag 0,0%
1 vecka 1,0%
1 månad 5,3%
3 månader 4,5%
1 år 7,8%
10 år -
15 år -
Sedan årsskiftet 25,8%
Sedan start 7,8%
Kursdatum: 2019-09-17
Innehav
Nordamerika
43,8%
Sverige
19,4%
Västeuropa exkl Sverige
14,8%
Asien exkl Japan
11,6%
Japan
7,8%
Övrigt
2,6%
Totalt är 97,4% av portföljens innehav analyserat.
Portföljen uppdaterad per 2019-08-31
Teknik
22,0%
Industri
16,2%
Finans
15,6%
Konsument, cyklisk
14,1%
Sjukvård
10,6%
Konsument, stabil
7,5%
Råvaror
5,3%
Övrigt
8,8%
Totalt är 97,4% av portföljens innehav analyserat.
Portföljen uppdaterad per 2019-08-31
Aktier
97,4%
Kort ränta
4,2%
Övrigt
-1,6%
Portföljen uppdaterad per 2019-08-31