Aktiv Påverkan R5 - A

Information
Morningstar rating
Saknas
Senaste NAV
118,68 SEK
PPM-nummer
Ej PPM-fond
Morningstar kategori
Blandfond - SEK, aggressiv
Senaste kursdatum
2020-02-14
ISIN
LU1867074780
Fondens startdatum
2018-09-19
Jämförelseindex
Cat 40%CitiSwGBI&30%MSCISw&30%MSCIWd
 
Köpavgift
0%
Säljavgift
0%
Årlig avgift
2,07%
Förvaltningskostnad
1,75%
Resultatbaserad avgift
0,00%
 
Standardavvikelse 3 år %
Uppgift saknas
Sharpe Ratio 3 år
Uppgift saknas
Tracking Error 3 år %
Uppgift saknas
Informationskvot 3 år
Uppgift saknas
   
Fondbolag
Söderberg & Partners Asset Management SA
Hemsida
www.soderbergpartners.se
Förvaltarens namn
Niklas Vesterlund
Adress
Regeringsgatan 45
Telefon
+46 8 4515000
 
Placeringsinriktning
Delfonden är aktivt förvaltad och följer inte något index. Målsättningen är att maximera den långsiktiga avkastningen genom investeringar med ett fokus på hållbarhet. Delfonden investerar i andra fonder, både dagligt handlade och börshandlade fonder (ETF:er) samt aktierelaterade instrument som kvalificeras som överlåtbara värdepapper. Fondbolaget kan utöva rösträtt tillhörande direktinvesteringar i aktier. Där sådana rösträtter utnyttjas, kommer detta ske i linje med delfondens mål och placeringsinriktning. Delfonden investerar globalt för att skapa en diversifiering över olika regioner och sektorer. Delfonden kan även använda sig av derivat (komplexa investeringsinstrument), till exempel (men inte begränsat till) terminer, optioner och swapavtal, för att uppfylla delfondens målsättning eller minska risker.
Utveckling
Avkastning i procent per år (SEK)

Rullande avkastning (%)
Period Fond
1 dag 0,2%
1 vecka 0,8%
1 månad 3,1%
3 månader 6,9%
1 år 21,9%
10 år -
15 år -
Sedan årsskiftet 5,4%
Sedan start 18,7%
Kursdatum: 2020-02-14
Innehav
Nordamerika
47,8%
Sverige
18,9%
Västeuropa exkl Sverige
14,9%
Asien exkl Japan
9,5%
Japan
8,1%
Övrigt
0,7%
Totalt är 97,5% av portföljens innehav analyserat.
Portföljen uppdaterad per 2020-01-31
Industri
17,8%
Teknik
16,6%
Konsument, cyklisk
14,2%
Finans
13,3%
Sjukvård
11,0%
Kommunikation
10,4%
Konsument, stabil
7,1%
Övrigt
9,7%
Totalt är 97,5% av portföljens innehav analyserat.
Portföljen uppdaterad per 2020-01-31
Aktier
97,7%
Kort ränta
4,2%
Lång ränta
0,0%
Övrigt
-1,9%
Portföljen uppdaterad per 2020-01-31