Aktiv Påverkan R2 - A

Information
Morningstar rating
Saknas
Senaste NAV
106,31 SEK
PPM-nummer
Ej PPM-fond
Morningstar kategori
Blandfond - SEK, försiktig
Senaste kursdatum
2020-02-21
ISIN
LU1867074947
Fondens startdatum
2018-09-19
Jämförelseindex
Cat 75%CitiSwGBI&12.5%MSCISw&12.5%MSCIWd
 
Köpavgift
0%
Säljavgift
0%
Årlig avgift
1,62%
Förvaltningskostnad
1,40%
Resultatbaserad avgift
0,00%
 
Standardavvikelse 3 år %
Uppgift saknas
Sharpe Ratio 3 år
Uppgift saknas
Tracking Error 3 år %
Uppgift saknas
Informationskvot 3 år
Uppgift saknas
   
Fondbolag
Söderberg & Partners Asset Management SA
Hemsida
www.soderbergpartners.se
Förvaltarens namn
Niklas Vesterlund
Adress
Regeringsgatan 45
Telefon
+46 8 4515000
 
Placeringsinriktning
Delfonden är aktivt förvaltad och följer inte något index. Målsättningen är att maximera den långsiktiga avkastningen genom investeringar med ett fokus på hållbarhet. Delfonden investerar i andra fonder, både dagligt handlade och börshandlade fonder (ETF:er) samt aktierelaterade instrument som kvalificeras som överlåtbara värdepapper. Fondbolaget kan utöva rösträtt tillhörande direktinvesteringar i aktier. Där sådana rösträtter utnyttjas, kommer detta ske i linje med delfondens mål och placeringsinriktning. Delfonden investerar globalt för att skapa en diversifiering över olika regioner och sektorer. Delfonden kan även använda sig av derivat (komplexa investeringsinstrument), till exempel (men inte begränsat till) terminer, optioner och swapavtal, för att uppfylla delfondens målsättning eller minska risker.
Utveckling
Avkastning i procent per år (SEK)

Rullande avkastning (%)
Period Fond
1 dag 0,0%
1 vecka 0,5%
1 månad 1,0%
3 månader 2,6%
1 år 6,3%
10 år -
15 år -
Sedan årsskiftet 2,0%
Sedan start 6,3%
Kursdatum: 2020-02-21
Innehav
Nordamerika
46,4%
Sverige
19,2%
Västeuropa exkl Sverige
14,8%
Asien exkl Japan
10,4%
Japan
7,9%
Övrigt
1,4%
Totalt är 25,8% av portföljens innehav analyserat.
Portföljen uppdaterad per 2020-01-31
Teknik
20,8%
Industri
17,8%
Konsument, cyklisk
13,6%
Finans
12,7%
Sjukvård
10,1%
Kommunikation
9,9%
Konsument, stabil
6,9%
Övrigt
8,3%
Totalt är 25,8% av portföljens innehav analyserat.
Portföljen uppdaterad per 2020-01-31
Lång ränta
69,0%
Aktier
26,2%
Kort ränta
4,1%
Övrigt
0,7%
Portföljen uppdaterad per 2020-01-31