SEB US All Cap UC SEK

Information
Morningstar rating
Saknas
Senaste NAV
110,77 SEK
PPM-nummer
Ej PPM-fond
Morningstar kategori
USA, tillväxtbolag
Senaste kursdatum
2020-02-27
ISIN
LU1883352178
Fondens startdatum
2018-09-26
Jämförelseindex
Russell 1000 Growth TR USD
 
Köpavgift
0%
Säljavgift
0%
Årlig avgift
0,80%
Förvaltningskostnad
0,75%
Resultatbaserad avgift
0,00%
 
Standardavvikelse 3 år %
Uppgift saknas
Sharpe Ratio 3 år
Uppgift saknas
Tracking Error 3 år %
Uppgift saknas
Informationskvot 3 år
Uppgift saknas
   
Fondbolag
SEB Investment Management AB
Hemsida
www.seb.se/fonder
Förvaltarens namn
James Wilhelm
Adress
Stjärntorget 4
169 79
Telefon
+46 (0)771 365 365
 
Placeringsinriktning
Fonden placerar huvudsakligen i nordamerikanska aktier och aktierelaterade värdepapper i olika branscher. Förvaltningsteamet gör en taktisk fördelning mellan olika förvaltningsstrategier, som i sin tur investerar i aktier. Dessa strategier har olika inriktningar; de kan vara inriktade på stora, medelstora eller små bolag. De kan vara inriktade mot värde- eller tillväxtaktier och de kan vara koncentrerade eller bredare. Eftersom fonden placerar medel utanför Sverige påverkas avkastningen av svenska kronans utveckling i relation till andra valutor.Eftersom fonden har en annan basvaluta kommer fondens utveckling uttryckt i SEK att skilja sig från fondens utveckling i dess basvaluta. Fonden har möjlighet att utnyttja derivatinstrument.
Utveckling
Avkastning i procent per år (SEK)

Rullande avkastning (%)
Period Fond
1 dag -4,4%
1 vecka -11,8%
1 månad -5,8%
3 månader -2,6%
1 år 10,7%
10 år -
15 år -
Sedan årsskiftet -2,8%
Sedan start 10,8%
Kursdatum: 2020-02-27
Innehav
Nordamerika
97,8%
Övrigt
2,2%
Totalt är 98,7% av portföljens innehav analyserat.
Portföljen uppdaterad per 2020-01-31
Teknik
22,4%
Kommunikation
19,6%
Finans
17,1%
Sjukvård
12,7%
Konsument, cyklisk
8,7%
Industri
6,7%
Övrigt
12,9%
Totalt är 98,7% av portföljens innehav analyserat.
Portföljen uppdaterad per 2020-01-31
Aktier
98,7%
Kort ränta
1,3%
Övrigt
0,0%
Portföljen uppdaterad per 2020-01-31