SPP Obligationsfond C

Information
Morningstar rating
Saknas
Senaste NAV
102,08 SEK
PPM-nummer
Ej PPM-fond
Morningstar kategori
Ränte - SEK obligationer, långa
Senaste kursdatum
2019-11-11
ISIN
SE0011613942
Fondens startdatum
2018-12-12
Jämförelseindex
FTSE Swedish GBI SEK
 
Köpavgift
Uppgift saknas
Säljavgift
Uppgift saknas
Årlig avgift
0,11%
Förvaltningskostnad
0,24%
Resultatbaserad avgift
0,00%
 
Standardavvikelse 3 år %
Uppgift saknas
Sharpe Ratio 3 år
Uppgift saknas
Tracking Error 3 år %
Uppgift saknas
Informationskvot 3 år
Uppgift saknas
   
Fondbolag
SPP Fonder AB
Hemsida
www.sppfonder.se
Förvaltarens namn
Andreas Hälldahl
Adress
Vasagatan 10
Telefon
+46 8 6142450
 
Placeringsinriktning
SPP Obligationsfond är en aktivt förvaltad räntefond som placerar i räntebärande värdepapper och penningmarknadsinstrument utfärdade i svenska kronor. Den genomsnittliga räntebindningstiden, durationen, ligger mellan två och sju år och fonden investerar endast i värde-papper med utgivare som har hög kreditvärdighet, Investment Grade, lägst S&P BBB- eller motsvarande. Fonden avstår från att investera i bolag som bryter mot internationella normer och konventioner. Det omfattar mänskliga rättigheter, arbetsrätt/folkrätt, korruption, allvarlig klimat– och miljöskada, kontroversiella vapen (landminor, kluster- och kärnvapen) samt tobak. Vi exkluderar även bolag inom vissa enskilda sektorer som bedöms vara ohållbara. Därutöver avstår vi från att investera i bolag vars omsättning till mer än 5 procent kommer från produktion och/eller distribution av fossila bränslen, vapen, alkohol, spel, pornografi, andra marknadsanpassade exkluderingar och bolag med stora fossilreserver.
Utveckling
Avkastning i procent per år (SEK)

Rullande avkastning (%)
Period Fond
1 dag 0,1%
1 vecka -0,4%
1 månad -0,9%
3 månader -1,2%
1 år -
10 år -
15 år -
Sedan årsskiftet 2,2%
Sedan start 2,1%
Kursdatum: 2019-11-11
Innehav
Uppgift saknas.
Totalt är 0,0% av portföljens innehav analyserat.
Portföljen uppdaterad per 2019-10-31
Uppgift saknas.
Totalt är 0,0% av portföljens innehav analyserat.
Portföljen uppdaterad per 2019-10-31
Lång ränta
111,2%
Övrigt
0,3%
Kort ränta
-11,5%
Portföljen uppdaterad per 2019-10-31