Agenta Alternativa Investeringar A

Information
Morningstar rating
Saknas
Senaste NAV
106,76 SEK
PPM-nummer
Ej PPM-fond
Morningstar kategori
Hedgefond, multi-strategi
Senaste kursdatum
2019-09-30
ISIN
SE0011762251
Fondens startdatum
2018-12-31
Jämförelseindex
-
 
Köpavgift
0%
Säljavgift
0%
Årlig avgift
1,00%
Förvaltningskostnad
1,00%
Resultatbaserad avgift
12,00%
 
Standardavvikelse 3 år %
Uppgift saknas
Sharpe Ratio 3 år
Uppgift saknas
Tracking Error 3 år %
Uppgift saknas
Informationskvot 3 år
Uppgift saknas
   
Fondbolag
Agenta Investment Management AB
Hemsida
www.agenta.nu
Förvaltarens namn
Stefan Engström
Adress
Kungsgatan 3
Telefon
46 8 402 19 00
 
Placeringsinriktning
Fondens placeringsinriktning är en absolutavkastande blandfond. Det innebär att fonden kommer att placera kapital i olika tillgångar i Sverige och internationellt. Fondens medel skall vara placerade i överlåtbara värdepapper, penningmarknadsinstrument, derivatinstrument och fondandelar samt andelar i specialfonder, utländska alternativa investeringsfonder och fondföretag samt på konto. Fonden kan komma att placera en betydande andel i s k hedgefonder. Placeringsbestämmelserna för hedgefonder ger ofta ett vidare utrymme än vad som gäller för en värdepappersfond, t ex beträffande belåning, användning av derivat och möjlighet att sälja värdepapper som hedgefonden inte äger utan endast disponerar genom värdepapperslån (blankning). Vissa hedgefonder har säte utanför EU, i s k offshoreländer.
Utveckling
Avkastning i procent per år (SEK)

Rullande avkastning (%)
Period Fond
1 dag -
1 vecka -
1 månad 0,6%
3 månader 2,5%
1 år -
10 år -
15 år -
Sedan årsskiftet 6,8%
Sedan start 6,8%
Kursdatum: 2019-09-30
Innehav
Uppgift saknas.
Totalt är - av portföljens innehav analyserat.
Portföljen uppdaterad per -
Uppgift saknas.
Totalt är - av portföljens innehav analyserat.
Portföljen uppdaterad per -
Portföljen uppdaterad per -