SEB Företagsobligationsfond Hållbar Utd

Information
Morningstar rating
Senaste NAV
95,90 SEK
PPM-nummer
Ej PPM-fond
Morningstar kategori
Ränte - SEK obligationer, företag
Senaste kursdatum
2019-11-15
ISIN
SE0011644491
Fondens startdatum
2019-03-22
Jämförelseindex
-
 
Köpavgift
0%
Säljavgift
1%
Årlig avgift
0,70%
Förvaltningskostnad
0,70%
Resultatbaserad avgift
0,00%
 
Standardavvikelse 3 år %
1,6%
Sharpe Ratio 3 år
0,5
Tracking Error 3 år %
Uppgift saknas
Informationskvot 3 år
Uppgift saknas
   
Fondbolag
SEB Investment Management AB
Hemsida
www.seb.se/fonder
Förvaltarens namn
Staffan Fredholm
Adress
Stjärntorget 4
169 79
Telefon
+46 (0)771 365 365
 
Placeringsinriktning
Fonden är en räntefond som placerar i företagsobligationer, derivatinstrument och andra ränterelaterade värdepapper. Fonden placerar till största delen, minst 60 procent av Fondens värde, i företagsobligationer. Fondens placeringar i företagsobligationer är till största delen utgivna av bolag med höga hållbarhetskrav. I förvaltningen används även kreditderivat (så kallade Credit Default Swaps). De obligationer som fonden placerar i ska ha en hög kreditvärdighet, som lägst betyg BBB- enligt Standard and Poor’s eller motsvarande rating. Placeringar i andra valutor än SEK valutasäkras till SEK. Den genomsnittliga återstående räntebindningstiden (durationen) får variera mellan 1 och 8 år. Fondens målsättning är att, med hänsyn tagen till särskilda miljö- och hållbarhetskriterier, långsiktigt överträffa sitt jämförelseindex.
Utveckling
Avkastning i procent per år (SEK)

Rullande avkastning (%)
Period Fond
1 dag 0,0%
1 vecka 0,0%
1 månad -0,3%
3 månader -0,9%
1 år 1,9%
10 år -
15 år -
Sedan årsskiftet 2,2%
Sedan start 0,8%
Kursdatum: 2019-11-15
Innehav
Uppgift saknas.
Totalt är 0,0% av portföljens innehav analyserat.
Portföljen uppdaterad per 2019-10-31
Uppgift saknas.
Totalt är 0,0% av portföljens innehav analyserat.
Portföljen uppdaterad per 2019-10-31
Lång ränta
143,8%
Övrigt
1,5%
Kort ränta
-45,3%
Portföljen uppdaterad per 2019-10-31