Handelsbanken Microcap Norden (A4 NOK)

Information
Morningstar rating
Saknas
Senaste NAV
124,10 NOK
PPM-nummer
Ej PPM-fond
Morningstar kategori
Norden, små-/medelstora bolag
Senaste kursdatum
2020-02-27
ISIN
SE0011670322
Fondens startdatum
2019-04-30
Jämförelseindex
MSCI Nordic Countries Small Cap NR USD
 
Köpavgift
0%
Säljavgift
0%
Årlig avgift
1,85%
Förvaltningskostnad
1,85%
Resultatbaserad avgift
0,00%
 
Standardavvikelse 3 år %
Uppgift saknas
Sharpe Ratio 3 år
Uppgift saknas
Tracking Error 3 år %
Uppgift saknas
Informationskvot 3 år
Uppgift saknas
   
Fondbolag
Handelsbanken Fonder AB
Hemsida
www.handelsbanken.se/fonder
Förvaltarens namn
Tore Marken
Adress
BLASIEHOLMSTORG 12
STOCKHOLM V7 10670
Telefon
+46 8 7011000
 
Placeringsinriktning
Fonden är aktivt förvaltad vilket innebär att förvaltaren fattar egna aktiva placeringsbeslut. Målet är att långsiktigt överträffa avkastningen på underliggande marknad, definierad som jämförelseindex. Fonden är en specialfond vilket för denna fond innebär att den avviker från en värdepappersfond bl.a. genom att få koncentrera innehavet till ett mindre antal företag. Fonden investerar i en portfölj av små nordiska bolag. Oavsett nämnda kriterium får fonden inneha sådana finansiella instrument som kommit att ingå i fonden på grund av ett tidigare innehav, t.ex. till följd av uppköp, avknoppningar eller andra företagshändelser. Fonden kan beroende på marknadsläge, likviditet eller vid stora flöden, placera upp till hela fondförmögenheten i fondandelar, i räntebärande finansiella instrument eller i likvida medel. Inom ramen för fondens placeringsinriktning beaktas internationella normer och riktlinjer för miljö, socialt ansvar och ägarstyrning.
Utveckling
Avkastning i procent per år (SEK)

Rullande avkastning (%)
Period Fond
1 dag -3,9%
1 vecka -10,0%
1 månad -8,3%
3 månader 0,9%
1 år -
10 år -
15 år -
Sedan årsskiftet -6,3%
Sedan start 10,7%
Kursdatum: 2020-02-27
Innehav
Sverige
51,6%
Västeuropa exkl Sverige
46,8%
Övrigt
1,6%
Totalt är 90,1% av portföljens innehav analyserat.
Portföljen uppdaterad per 2020-01-31
Industri
25,0%
Sjukvård
21,1%
Teknik
17,7%
Konsument, cyklisk
9,4%
Konsument, stabil
6,7%
Finans
6,0%
Kommunikation
5,5%
Övrigt
8,7%
Totalt är 90,1% av portföljens innehav analyserat.
Portföljen uppdaterad per 2020-01-31
Aktier
90,1%
Kort ränta
9,9%
Övrigt
0,0%
Portföljen uppdaterad per 2020-01-31