Swedbank Robur Förbundsräntefond

Information
Morningstar rating
Senaste NAV
121,95 SEK
PPM-nummer
Ej PPM-fond
Morningstar kategori
Ränte - SEK obligationer, långa
Senaste kursdatum
2020-02-18
ISIN
SE0000602211
Fondens startdatum
2005-12-09
Jämförelseindex
FTSE Swedish GBI SEK
 
Köpavgift
0%
Säljavgift
0%
Årlig avgift
0,11%
Förvaltningskostnad
0,30%
Resultatbaserad avgift
0,00%
 
Standardavvikelse 3 år %
1,4%
Sharpe Ratio 3 år
1,2
Tracking Error 3 år %
1,2%
Informationskvot 3 år
-0,6
   
Fondbolag
Swedbank Robur Fonder AB
Hemsida
www.swedbankrobur.se
Förvaltarens namn
-
Adress
Malmskillnadsgatan 32
105 34 Stockholm
Telefon
+46 8 585 92400
 
Placeringsinriktning
Fonden är en specialfond som främst placerar i statsobligationer, säkerställda svenska bostadsobligationer och obligationer utgivna av kommuner och landsting samt statligt och kommunalt helägda bolag. Fonden kan också investera i skuldförbindelse utan officiellt kreditvärderingsbetyg som fondens förvaltare bedömer har en likvärdig kreditkvalitet. Fonden får även placera i utländska räntebärande överlåtbara värdepapper och penningmarknadsinstrument. Den genomsnittliga durationen på fondens innehav ska uppgå till minst 1 och maximalt 9 år. Fondens medel får även placeras i fondandelar och på konto hos kreditinstitut samt i derivatinstrument såsom ett led i fondens placeringsinriktning
Utveckling
Avkastning i procent per år (SEK)

Rullande avkastning (%)
Period Fond
1 dag 0,0%
1 vecka 0,1%
1 månad 0,5%
3 månader 0,0%
1 år 1,3%
10 år 17,9%
15 år -
Sedan årsskiftet 0,5%
Sedan start 20,4%
Kursdatum: 2020-02-18
Innehav
Uppgift saknas.
Totalt är - av portföljens innehav analyserat.
Portföljen uppdaterad per -
Uppgift saknas.
Totalt är - av portföljens innehav analyserat.
Portföljen uppdaterad per -
Portföljen uppdaterad per -