Swedbank Robur Förbundsräntefond Kort

Information
Morningstar rating
Senaste NAV
105,77 SEK
PPM-nummer
Ej PPM-fond
Morningstar kategori
Ränte - SEK obligationer, medellånga
Senaste kursdatum
2019-10-15
ISIN
SE0000602229
Fondens startdatum
2005-12-09
Jämförelseindex
FTSE Swedish GBI 1-3 Yr SEK
 
Köpavgift
0%
Säljavgift
0%
Årlig avgift
0,10%
Förvaltningskostnad
0,30%
Resultatbaserad avgift
0,00%
 
Standardavvikelse 3 år %
0,1%
Sharpe Ratio 3 år
2,2
Tracking Error 3 år %
0,5%
Informationskvot 3 år
0,4
   
Fondbolag
Swedbank Robur Fonder AB
Hemsida
www.swedbankrobur.se
Förvaltarens namn
-
Adress
Malmskillnadsgatan 32
105 34 Stockholm
Telefon
+46 8 585 92400
 
Placeringsinriktning
Fonden är en specialfond som placerar främst i penningmarknadsinstrument och obligationer utfärdade av svenska staten, bostadsinstitut, landsting, kommuner och statligt- och kommunalt helägda bolag. Minst 90 procent av fondens värde ska placeras direkt eller indirekt i räntemarknaden. Fondens placeringar ska som lägst ha kreditvärdighetsbetyget BBB- (investment grade) enligt Standard & Poor´s eller motsvarande från annat kreditvärderingsinstitut. Fonden får också placera i utländska räntebärande överlåtbara värdepapper och penningmarknadsinstrument.
Utveckling
Avkastning i procent per år (SEK)

Rullande avkastning (%)
Period Fond
1 dag 0,0%
1 vecka -0,1%
1 månad -0,1%
3 månader -0,1%
1 år -0,2%
10 år 1,3%
15 år -
Sedan årsskiftet -0,1%
Sedan start 5,7%
Kursdatum: 2019-10-15
Innehav
Uppgift saknas.
Totalt är - av portföljens innehav analyserat.
Portföljen uppdaterad per -
Uppgift saknas.
Totalt är - av portföljens innehav analyserat.
Portföljen uppdaterad per -
Portföljen uppdaterad per -