Handelsbanken Hållbar Energi B1 SEK

Information
Morningstar rating
Saknas
Senaste NAV
128,70 SEK
PPM-nummer
Ej PPM-fond
Morningstar kategori
Branschfond, ny energi
Senaste kursdatum
2020-02-21
ISIN
SE0013236023
Fondens startdatum
2019-11-06
Jämförelseindex
S&P Global Clean Energy TR USD
 
Köpavgift
0%
Säljavgift
0%
Årlig avgift
1,50%
Förvaltningskostnad
1,50%
Resultatbaserad avgift
0,00%
 
Standardavvikelse 3 år %
Uppgift saknas
Sharpe Ratio 3 år
Uppgift saknas
Tracking Error 3 år %
Uppgift saknas
Informationskvot 3 år
Uppgift saknas
   
Fondbolag
Handelsbanken Fonder AB
Hemsida
www.handelsbanken.se/fonder
Förvaltarens namn
Patric Lindqvist
Adress
BLASIEHOLMSTORG 12
STOCKHOLM V7 10670
Telefon
+46 8 7011000
 
Placeringsinriktning
Fonden är aktivt förvaltad vilket innebär att förvaltaren fattar egna aktiva placeringsbeslut. Målet är att långsiktigt överträffa avkastningen på underliggande marknad, definierad som jämförelseindex. Fonden placerar globalt i företag som utvecklar eller använder teknologier och metoder för att begränsa den globala uppvärmningen genom att direkt eller indirekt begränsa utsläpp av koldioxid och andra växthusgaser, häribland företag som positivt kan bidra till effektivare energianvändning genom bl.a. alternativa energikällor eller miljöteknik. Inom ramen för fondens placeringsinriktning beaktas internationella normer och riktlinjer för miljö, socialt ansvar och ägarstyrning. En restriktiv hållning till fossila bränslen tillämpas och kriterier för bolag med verksamhet inom områdena/branscherna vapen, tobak, alkohol, spel och pornografi beaktas.
Utveckling
Avkastning i procent per år (SEK)

Rullande avkastning (%)
Period Fond
1 dag -1,6%
1 vecka 3,9%
1 månad 13,4%
3 månader 30,3%
1 år -
10 år -
15 år -
Sedan årsskiftet 21,7%
Sedan start 28,7%
Kursdatum: 2020-02-21
Innehav
Nordamerika
41,1%
Västeuropa exkl Sverige
29,5%
Asien exkl Japan
21,2%
Övrigt
8,2%
Totalt är 94,2% av portföljens innehav analyserat.
Portföljen uppdaterad per 2020-01-31
Industri
27,0%
Teknik
24,0%
Allmännyttigt
21,2%
Konsument, stabil
10,9%
Fastigheter
6,4%
Övrigt
10,4%
Totalt är 94,2% av portföljens innehav analyserat.
Portföljen uppdaterad per 2020-01-31
Aktier
94,2%
Kort ränta
5,8%
Övrigt
0,0%
Portföljen uppdaterad per 2020-01-31