Handelsbanken Stiftelsefond A1 SEK

Information
Morningstar rating
Saknas
Senaste NAV
103,91 SEK
PPM-nummer
Ej PPM-fond
Morningstar kategori
Blandfond - SEK, aggressiv
Senaste kursdatum
2020-02-26
ISIN
SE0013235686
Fondens startdatum
2019-11-06
Jämförelseindex
Cat 40%CitiSwGBI&30%MSCISw&30%MSCIWd
 
Köpavgift
0%
Säljavgift
0%
Årlig avgift
0,90%
Förvaltningskostnad
0,90%
Resultatbaserad avgift
0,00%
 
Standardavvikelse 3 år %
Uppgift saknas
Sharpe Ratio 3 år
Uppgift saknas
Tracking Error 3 år %
Uppgift saknas
Informationskvot 3 år
Uppgift saknas
   
Fondbolag
Handelsbanken Fonder AB
Hemsida
www.handelsbanken.se/fonder
Förvaltarens namn
Johann Guggi
Adress
BLASIEHOLMSTORG 12
STOCKHOLM V7 10670
Telefon
+46 8 7011000
 
Placeringsinriktning
Fonden är en aktivt förvaltad blandfond som placerar i svenska och utländska aktie- och ränterelaterade finansiella instrument. Placeringarna är spridda på ett stort antal länder, emittenter och branscher. Målet är att med god riskspridning på lång sikt uppnå en god värdetillväxt. Fondens medel kan också placeras i andelar i fonder och, upp till 10% av fondförmögenheten, på konto i kreditinstitut. Med syfte att effektivisera förvaltningen av fondens tillgångar kan fonden använda derivatinstrument, bl.a. s.k. OTC-derivat. Placeringarna i derivatinstrument är inte av sådan karaktär att de kan påverka fondens risknivå i någon större grad.
Utveckling
Avkastning i procent per år (SEK)

Rullande avkastning (%)
Period Fond
1 dag -0,4%
1 vecka -3,1%
1 månad -0,3%
3 månader 3,5%
1 år -
10 år -
15 år -
Sedan årsskiftet 1,2%
Sedan start 3,9%
Kursdatum: 2020-02-26
Innehav
Sverige
47,4%
Nordamerika
28,7%
Västeuropa exkl Sverige
12,3%
Asien exkl Japan
5,6%
Övrigt
6,0%
Totalt är 64,6% av portföljens innehav analyserat.
Portföljen uppdaterad per 2020-01-31
Industri
26,0%
Finans
15,2%
Teknik
14,6%
Sjukvård
11,4%
Konsument, cyklisk
9,4%
Kommunikation
7,8%
Konsument, stabil
5,9%
Övrigt
9,8%
Totalt är 64,6% av portföljens innehav analyserat.
Portföljen uppdaterad per 2020-01-31
Aktier
65,2%
Lång ränta
20,8%
Övrigt
7,2%
Kort ränta
6,8%
Portföljen uppdaterad per 2020-01-31