Swedbank Robur Access Edge Em Mkt A SEK

Information
Morningstar rating
Saknas
Senaste NAV
105,22 SEK
PPM-nummer
Ej PPM-fond
Morningstar kategori
Tillväxtmarknader
Senaste kursdatum
2020-02-21
ISIN
SE0012428290
Fondens startdatum
2019-11-13
Jämförelseindex
MSCI EM NR USD
 
Köpavgift
0%
Säljavgift
0%
Årlig avgift
0,51%
Förvaltningskostnad
0,70%
Resultatbaserad avgift
0,00%
 
Standardavvikelse 3 år %
Uppgift saknas
Sharpe Ratio 3 år
Uppgift saknas
Tracking Error 3 år %
Uppgift saknas
Informationskvot 3 år
Uppgift saknas
   
Fondbolag
Swedbank Robur Fonder AB
Hemsida
www.swedbankrobur.se
Förvaltarens namn
Johan Andreasson
Adress
Malmskillnadsgatan 32
105 34 Stockholm
Telefon
+46 8 585 92400
 
Placeringsinriktning
Access Edge Emerging Markets är en aktiefond som placerar i bolag inom olika branscher med inriktning mot tillväxtmarknader globalt. Målsättningen är att erbjuda exponering mot MSCI Emerging Markets samtidigt som vi tar hänsyn till hållbarhetsfrågor och har en tydlig klimatinriktning. Fonden utesluter kontroversiella produkter (tobak, alkohol, spel, pornografi, vapen), bolag som producerar fossila bränslen samt bolag som framställer el från kol, olja eller gas. Förvaltarna premierar dessutom bolag med låga utsläpp av växthusgaser. En del av fonden kommer också att investeras i bolag som på olika sätt bidrar till omställningen till förnybar energi och en cirkulär ekonomi. Fonden har inte ambitionen att överträffa jämförelseindex, men eftersom fonden bland annat undviker investeringar i fossila bränslen samt aktivt väljer in bolag som finns utanför index klassas fonden inte som indexnära.
Utveckling
Avkastning i procent per år (SEK)

Rullande avkastning (%)
Period Fond
1 dag -2,1%
1 vecka -2,0%
1 månad -0,8%
3 månader 6,5%
1 år -
10 år -
15 år -
Sedan årsskiftet 2,1%
Sedan start 5,2%
Kursdatum: 2020-02-21
Innehav
Asien exkl Japan
75,2%
Latinamerika
12,9%
Afrika och Mellanöstern
5,8%
Östeuropa
5,4%
Övrigt
0,7%
Totalt är 109,8% av portföljens innehav analyserat.
Portföljen uppdaterad per 2020-01-31
Finans
29,0%
Teknik
18,0%
Kommunikation
13,0%
Konsument, cyklisk
12,4%
Industri
8,7%
Konsument, stabil
7,0%
Övrigt
11,9%
Totalt är 109,8% av portföljens innehav analyserat.
Portföljen uppdaterad per 2020-01-31
Aktier
112,9%
Övrigt
0,0%
Kort ränta
-12,9%
Portföljen uppdaterad per 2020-01-31