Hjälp mig välja fonder

Tips från Morningstars experter, som ökar chansen att dina fonder överträffar snittet och ger dig tillräckligt stort sparkapital.

Ditt beslut om att börja ett nytt fondsparande i en viss fond kan ses på olika sätt. Många människor delar upp sin ekonomi i delar (boende, bil, pension, semester, barn) och fattar beslut om dessa separat. Men din ekonomi bildar en helhet och ett uppdelat sparande kan ge onödiga kostnader och sämre avkastning. Ett exempel är att det normalt är olönsamt att både ha lån och räntespara, eftersom bankerna tar ut en marginal på utlåning och avgifter hos fonderna.

Om du redan sparar i fonder så kan det därför vara bra att skaffa dig en överblick över dessa först.