Hur sparar jag smart?

Här finns genvägar till tips och analyser som Morningstar har gjort av fonder och fondtyper

Fondtyper?

1. Globalfonder

Den enklaste lösningen för dig som tror att kapitalismen framöver kommer att ge börsföretagens ägare betalt för risktagandet.

Läs mer om globalfonder


2. Hedgefonder

De passar bäst om spartiden är under 5 år. Välj stora svenska hedgefonder och sprid pengarna på flera förvaltare.

Läs mer om hedgefonder


3. Blandfonder

Ger lägre risk att drabbas av börsras mot slutet av spartiden, men ändå möjlighet till bra avkastning eftersom en del placeras på aktiemarknaden.

Läs mer om blandfonden


4. Sverigefonder

Det finns flera bra argument att spara i svenska aktier, men bara ett fåtal erfarna förvaltare har högsta betyg.

Läs mer om Sverigefonder


5. Asienfonder

Hög historisk tillväxt har lockat mycket pengar till Asien och drivit upp aktiekurserna. Mycket måste stämma för att överträffa förväntningarna.

Läs mer om Asienfonder


6. Räntefonder

Ger lägst risk att förlora pengar, men dagens extremt låga räntor gör det ofta svårt att överträffa kostnader och inflation.

Läs mer om räntefonder


7. Miljöfonder

Du kan ge pengar till naturskydd via ideella fonder, men i övrigt är det svårt att via fondsparande hjälpa miljön.

Läs mer om miljöfonder


8. Småbolagsfonder

Aktier i småbolag har historiskt sett överträffat de flesta andra. Men framgången går i vågor och är störst på hemmaplan.

Läs mer om småbolagsfonder


9. Branschfonder

Om ditt yrke ger dig kunskap om en viss typ av företag, så ger branschfonder större möjlighet att pricka rätt.

Läs mer om branschfonder


10. Europafonder

Mycket vinster återstår från fri rörlighet inom Europa. Ger förvaltaren stor frihet att välja mellan länder och branscher.

Läs mer om EuropafonderSammanfattning

För 99 procent av svenska folket räcker det med ett fåtal fondtyper, här är de som passar de flesta.

Läs mer (sammanfattning)


Morningstars verktyg

Morningstar Kategorier

Både i Europa och stora delar av Asien använder Morningstar en gemensam indelning av fonder i Morningstar kategorier. Hela listan med definitioner finns på engelska i en PDF.

Läs mer om Morningstars Kategorier


Morningstar Rating

Fondbetyg är en sammanfattning av information, där förvaltarens historiska prestationer jämförs med konkurrenter i samma kategori.

Läs mer om Morningstar Rating


Style Box

Fondförvaltares ”stil” är viktig, både vid jämförelser med andra förvaltare och vid konstruktionen av en välbalanserad fondportfölj.

Läs mer om style box


Förkortningar

Några av de facktermer som är speciella för fondsparande.

Läs mer om förkortningar


Definitioner

Här förklaras de vanligaste begrepp som används för att beskriva och analysera fonder.

Läs mer om definitioner


Beräkningar

Morningstar använder samma formler för beräkningar i Sverige som internationellt.

Läs mer om beräkningar


Vanliga frågor