Ränta på ränta är magiskt

Det handlar ändå om så lite pengar. Det är ju evigheter tills jag behöver bry mig om pension. Det verkar så krångligt med fonder. Argumenten kommer att vara många för de som inte vill eller orkar göra något aktivt val när det är dags att välja fonder inom det nya pensionssystemet, PPM.

Niklas Tell 1999-12-06 | 0:00
Facebook Twitter LinkedIn


Albert Einstein kallade det för ”Den största matematiska upptäckten någonsin”. Han talade om effekten av ränta på ränta. Inte för att det är något magiskt i sig, utan för att resultatet kan överraska.

En till synes liten ökning får stora konsekvenser

Säg att du investerar 100 kronor och låter investeringen ligga i 20 år. Avkastningen är 10 procent per år och du återinvesterar hela avkastningen.

100*(1,1)^20=672,7

Det blir med andra ord en avkastning på cirka 573 procent på 20 år. Vad händer då om vi drar ner avkastningen något. Säg att det bara blir 7 procent per år. En minskning med 3 procentenheter borde ju inte slå så hårt skulle man kunna tycka.

100*(1,07)^20=387

Det ger en avkastning på 287 procent på 20 år. Den till synes lilla minskningen i avkastning från 10 till 7 procent per år gör att vi efter 20 år bara får hälften så mycket pengar att röra oss med.

Vad har då detta med PPM att göra frågar sig vän av ordning?

Svaret är skillnaden mellan att välja och inte välja. Nej, självklart har jag ingen magisk kristallkula som gör att jag kan se vad som kommer att hända i framtiden. Men, om historien säger något om framtiden så kommer aktieinvesteringar att ge en högre avkastning än investeringar i räntebärande värdepapper (räntefonder) eller en mix av aktier och räntebärande värdepapper (blandfonder) över tiden. Det skulle kunna se ut som i de två exemplen ovan. Den som från starten väljer aktiefonder istället för räntefonder eller blandfonder kommer med stor sannolikhet att ha mer att röra sig med som pensionär.

En trygg blandfond kan vara riskabel

De som inte gör något aktivt val till PPM får sina pengar placerade i Premiesparfonden, som förvaltas av 7 AP-fonden. Det kan ju kännas tryggt och de kommer säkert att göra ett bra jobb utifrån de förutsättningar de måste arbeta efter. Premiesparfonden kommer nämligen att vara någon form av blandfond (det ska vara en trygg placering). Visst, aktiefonder är mer riskfyllda än räntefonder och blandfonder. Aktiemarknaden kan gå upp, vilket vi är vana vid i dessa tider. Men det kan även falla mycket kraftigt, som det bland annat gjorde under hösten 1987. Men över tiden anser åtminstone jag att en blandfond är mer riskfylld än en aktiefond. Risken är nämligen att du som väljer en blandfond för en 40-årig investering får en betydligt lägre avkastning än om du skulle välja en, eller helst flera, aktiefonder.

Tänk på tidsperioden

För att göra denna krönika komplett måste jag nog göra ett litet tillägg. Om du nu investerar i aktiefonder för din framtida pension för att du har lång tid kvar till pensionen bör du tänka på vad som händer när pensionsdagen närmar sig. För varje år som går har du ju kortare tid kvar. För att inte riskera hela det investerade kapitalet bör därför andelen räntebärande investeringar öka ju närmar pensionsdagen du kommer. Du vill inte riskera att händelser liknande de vi såg hösten 1987 kapar värdet på din investering när det bara är några år kvar tills de ska användas.

NYCKELORD
Facebook Twitter LinkedIn

About Author

Niklas Tell

Niklas Tell  - Chefredaktör för svenska sajten 1999-2000 och därefter Editor-in-Chief för Morningstar i Europa. Driver numera den egna firman Tell Media Group.

© Copyright 2022 Morningstar, Inc. Alla rättigheter förbehållna.

Användarvillkor        Privacy Policy        Cookie Settings