Backspegel bra, men inte tillräcklig

Att årets julfest blev en succé är ingen garanti för att det blir lika bra nästa år. Utan jämförelser i övrigt är det samma sak med fondinvesteringar. En bra historisk utveckling är ingen garanti för framtiden.

Niklas Tell 1999-12-21 | 0:00
Facebook Twitter LinkedIn

Historien ska varken förringas eller överskattas när det gäller fondinvesteringar. Det kan jämföras med att köra bil och bara titta i backspegeln. Så länge vägen där framför ser ut som den gjorde tidigare är det inga problem. Kommer det en skarp kurva kan det dock vara bra att åtminstone ha ett öga framåt. Översatt till investeringar i fonder betyder det att historien kan ge en vägledning, men att det gäller att se upp när förutsättningarna ändras.

Internationell standard

Hur en fond utvecklats historiskt ska därför ses som ett av många hjälpmedel. Här kommer rating (betygssättning) av fonder in i bilden. Varje månad gör Fondstar en rating som grundar sig på amerikanska Morningstars internationella standard. I ratingen, där fonderna erhåller mellan en och fem stjärnor, har Fondstar sammanfört värdena för risk och avkastning i ett mått. Denna riskjusterade avkastning för en fond jämförs sedan med motsvarande värden för övriga fonder inom samma investeringsklass. Alltså jämförs en svensk aktiefond med andra svenska aktiefonder och en internationell aktiefond med andra internationella aktiefonder. De bästa fonderna inom varje investeringsklass får fem stjärnor, de näst bästa får fyra stjärnor och så vidare.

Hur ska stjärnorna tolkas?

Att en fond har fem stjärnor betyder att fondens förvaltare historiskt varit bättre än andra på att skapa avkastning med hänsyn till den risk han eller hon tagit. När det gäller jämförelser av fonder med samma inriktning, exempelvis fonder som investerar i Sverige, säger Morningstars rating mycket om förvaltaren och fonden. Om en svensk fond har fem stjärnor och en annan, med samma inriktning, har två stjärnor kanske det trots allt är så att den förra fonden är bättre. Även i framtiden. Det höga betyget visar ju att fondens förvaltare har tagit bra beslut, vilket han eller hon kan göra även i framtiden. Därför är det även viktigt att kontrollera om den förvaltare som fattade de bra besluten och skapade bra avkastning sitter kvar eller om det kommit någon ny.

Jämför man däremot fonder som investerar på olika marknader gäller det att hålla tungan rätt i mun. Fonder som har en inriktning mot USA har generellt ett högre betyg än fonder som placerar i japanska aktier. Förklaringen är att den amerikanska aktiemarknaden haft en fenomenal utveckling under en lång tid, vilket man inte kan säga om den japanska. Det har inte varit så svårt för förvaltare av amerikanska aktier att få en högre avkastning än de som investerade i japan under de senaste tio åren. Den japanska aktiemarknaden vaknade upp dock upp under 1999 efter en lång tids dvala. Om vi återgår till bilkörningen kan man säga att vägen svängde. Förutsättningarna ändrades. Dagens stjärnor säger med andra ord inte om det blir fonder som investerar i Japan eller i USA som utvecklas bäst framöver och har fem stjärnor om ett par år.

Till sist vill jag passa på att önska alla läsare en riktigt god jul!

NYCKELORD
Facebook Twitter LinkedIn

About Author

Niklas Tell

Niklas Tell  - Chefredaktör för svenska sajten 1999-2000 och därefter Editor-in-Chief för Morningstar i Europa. Driver numera den egna firman Tell Media Group.

Bekräftelse av relevant information


Vår sajt använder cookies och liknande lösningar för att ge en personlig upplevelse, vilket ger oss kunskap om hur besökarna använder sajten. Läs mer under ”Cookie Alternativ” nedan.

  • Morningstars andra sajter runt om i världen
© Copyright 2021 Morningstar, Inc. All rights reserved.      Villkor  och      Integritetspolicy    Cookie Alternativ
© Copyright 2021 Morningstar, Inc. Alla rättigheter förbehållna.

Användarvillkor        Privacy Policy        Cookies