Hur viktig är förvaltaren?

Är den enskilde förvaltaren viktig för en fonds utveckling? Jag tror det, även om fondbolagen pekar allt mer på ett intensivt lagarbete.

Niklas Tell 2000-01-19 | 0:00
Facebook Twitter LinkedIn

Vet du vem som förvaltar de fonder som du investerat i? Vet du om din fond nyligen bytt förvaltare? Fick du ett brev från fondbolaget som beskrev förändringen med bakgrundsinformation på den nya förvaltaren?

Förmodligen inte. Generellt sett är fondbolag dåliga på att profilera sina förvaltare och på att tydligt offentliggöra eventuella förändringar.

Ett exempel på en fond som nyligen bytt förvaltare är SEB Optionsrätter Europafond. Där lämnade Stefan Åsbrink över ansvaret till Jonas Romlin den 1 januari och gick själv till SEB:s nystartade hedgefond. På SEB:s hemsida står dock Stefan Åsbrink fortfarande som ansvarig för fonden. I rättvisans namn ska påpekas att SEB på inget sätt är ensamma i denna fråga.

Internationellt profileras förvaltarna

För fondbolagen kan det vara en stor tillgång att ha en känd förvaltare ur marknadsföringssynpunkt. Det finns flera exempel på det, speciellt utanför Sverige. Ett tydligt exempel är Templeton som använt Mark Mobius som en levande reklampelare för bolagets tillväxtmarknadsfonder. Fidelity använder den före detta förvaltaren Peter Lynch mycket flitigt i sina annonser. Här i Sverige har fondbolagen istället lyft fram bolaget.

I Sverige profileras bolaget

Att profilering av enskilda förvaltare inte sker i lika stor utsträckning i Sverige beror delvis på att marknaden ser annorlunda ut. De bankanknutna fondbolagen, med Robur i spetsen, äger en stor del av marknaden. De har ett väl utbyggt distributionsnät, i form av lokalkontor, vilket gör det enklare att profilera banken istället för enskilda personer.

När det gäller Föreningssparbanken är banken och Robur mer kända namn än till exempel Mikael Näslund (ansvarig förvaltare för bland annat Kommunikationsfonden). Samtidigt ska man komma ihåg att ett fondbolag löper en risk att förlora kunder om de förlorar en duktig förvaltare som de profilerat och gjort känd.

Förvaltaren viktig som lagledare

Även jag förstår att det är viktigt att hela laget hos ett fondbolag fungerar. Från administration till analys och förvaltning. De flesta lag har dock en ledare. Inte en som enväldigt har alla rätta svar och gör allt rätt, men någon som är engagerad och brinner för sin uppgift. Är lagledaren tillräckligt engagerad får han eller hon dessutom hela laget att lyfta.

Så visst är den enskilde förvaltaren viktig. Sannolikt är det även så att den enskilde förvaltaren är mycket viktig för vissa fonder, medan han eller hon spelar mindre roll för utvecklingen av andra. Det svåra är då att veta om just min fonds utveckling ligger i händerna på en enskild förvaltare eller i hela fondbolagets gemensamma hand. Fondbolagen vet vilka fonder som präglas starkt av en enskild person, och det är fondbolagets uppgift att berätta det.

Facebook Twitter LinkedIn

About Author

Niklas Tell

Niklas Tell  - Chefredaktör för svenska sajten 1999-2000 och därefter Editor-in-Chief för Morningstar i Europa. Driver numera den egna firman Tell Media Group.

Bekräftelse av relevant information


Vår sajt använder cookies och liknande lösningar för att ge en personlig upplevelse, vilket ger oss kunskap om hur besökarna använder sajten. Läs mer under ”Cookie Alternativ” nedan.

  • Morningstars andra sajter runt om i världen
© Copyright 2021 Morningstar, Inc. All rights reserved.      Villkor  och      Integritetspolicy    Cookie Alternativ
© Copyright 2021 Morningstar, Inc. Alla rättigheter förbehållna.

Användarvillkor        Privacy Policy        Cookies