Vad är slutkursen för en fond?

Du vaknar och hämtar morgontidningen i hallen eller i brevlådan. Sätter på kaffet och häller upp ett glas juice. Du slår upp tidningen för att kolla utvecklingen för dina aktier och för dina fonder. Men är de rättvisa att jämföra?

Niklas Tell 2000-02-02 | 0:00
Facebook Twitter LinkedInNu är detta naturligtvis inte en krönika om frukostrutiner, även om det också är en viktig fråga. Nej, jag hade tänkt att ta upp frågan om vad det är för kurser fonderna rapporterar. När det gäller aktier är det ganska enkelt. Priset på en aktie sätts löpande under hela dagen. När börsen stänger blir det automatiskt en slutkurs för respektive aktie.

När sätts kursen för fonder

Från och med den 1 oktober förra året har Stockholmsbörsen öppet mellan 9.30 och 17.30. Det naturliga vore därför om fondbolagen väntade till 17.30 för att använda respektive akties slutkurs när en fondkurs ska beräknas. En lång rad fondbolag har dock problem att hinna rapportera sina fondkurser till tidningar och andra om de väntar tills börsen har stängt. Därför räknar man ut fondkursen genom att använda aktiekurser från tidigare på dagen. Det är med andra ord inte slutkurserna som används. Det finns inte heller någon standard i fondbranschen när det gäller vilken tid kurserna ska sättas. Vissa fondbolag tar kurser mitt på dagen. Andra väntar tills börsen stängt. Förmodligen kommer problemet att öka ju längre börsen har öppet.

En gemensam tidpunkt borde bestämmas

Ambitionen från OM:s sida är att öppettiden ska förlängas från dagens 17.30. Hur länge det blir och hur det ska hanteras av marknaden undersöks nu av OM tillsammans med olika aktörer. Personligen anser jag att fondbolagen redan idag borde komma överens om en gemensam tidpunkt då fondkurserna sätts. Som det är idag blir jämförelser mellan olika fonder inte helt rättvisande.

Fondbolagen Förening har tagit ett steg mot ett sådant förslag. Från och med den 1 april ska fondbolagen rapportera en slutkurs för varje månad som är beräknad på samma sätt hos alla fondbolag. I ”Riktlinjer vid kurssättning för månadsslutkurs för perfomancemätning” skriver Fondbolagens Förening;

”I takt med fondmarknadens tillväxt blir det allt viktigare att på ett rättvisande sätt kunna företa jämförelser mellan olika fonder med avseende på bl a fondandelvärdets utveckling”.

Att kurserna sätts på samma sätt av alla fondbolag en gång i månaden är som sagt ett steg i rätt riktning. Nu väntar jag bara på den dag jag kan läsa "riktiga" slutkurser till morgonkaffet varje dag.

NYCKELORD
Facebook Twitter LinkedIn

About Author

Niklas Tell

Niklas Tell  - Chefredaktör för svenska sajten 1999-2000 och därefter Editor-in-Chief för Morningstar i Europa. Driver numera den egna firman Tell Media Group.

Bekräftelse av relevant information


Vår sajt använder cookies och liknande lösningar för att ge en personlig upplevelse, vilket ger oss kunskap om hur besökarna använder sajten. Läs mer under ”Cookie Alternativ” nedan.

  • Morningstars andra sajter runt om i världen
© Copyright 2021 Morningstar, Inc. All rights reserved.      Villkor  och      Integritetspolicy    Cookie Alternativ
© Copyright 2021 Morningstar, Inc. Alla rättigheter förbehållna.

Användarvillkor        Privacy Policy        Cookies