Slut på PPM-pessimismen

För första gången på 18 månader är det nu 100 procent aktiefonder i fyra av PPM-portföljerna. Efter raset under juli tror jag att botten är passerad.

Jonas Lindmark 2002-08-01 | 13:53
Facebook Twitter LinkedIn

Ända sedan jag började på Morningstar i augusti 2000 och konstruerade de första PPM-portföljerna har jag varit mer eller mindre skeptisk till aktier. Då, för två år sedan, valde jag bort IT-fonder och försökte hålla ned andelen USA-aktier.

Och redan i januari 2001 minskade jag andelen aktiefonder, något som jag sedan gjort ytterligare tre gånger: i mars, juni och oktober förra året. Två gånger har jag ökat andelen aktier, i september 2001 och i maj 2002. Nu är det dags för den tredje ökningen, och den här gången tar jag steget fullt ut och återvänder till 100 procent aktier i fyra av PPM-portföljerna.

Överdrifterna har försvunnit

Den här veckan har nämligen de sista pusselbitarna kommit på plats, de uppenbara överdrifterna i förväntningar och värdering har försvunnit: (1) Förväntningarna på en snabb konjunkturuppgång i USA i höst är borta, det visar de senaste undersökningarna av förväntningar hos konsumenter och inköpschefer. Dessutom offentliggjordes i går i Washington reviderad BNP-statistiken för de senaste två åren. Resultatet är att BNP föll under de första tre kvartalen förra året, inte bara under tredje kvartalet, vilket tillsammans med övriga justeringar innebär att BNP i USA totalt sett ökat mindre de senaste två åren än enligt den gamla statistiken.

Och i går publicerades även den första preliminära statistiken för BNP under andra kvartalet, en ökning på bara 1,1 procent i årstakt – bara hälften av förväntningarna och lika med genomsnittet i USA under de senaste åtta kvartalen.

(2) Halvårsrapporterna från börsföretagen har passerat och även om de inte gav de tydliga tecken på en snabb ökning av tillväxten under hösten som aktiemarknaden tidigare i år hoppades på, så verkar vinsterna nu ha stabiliserat sig.

(3) Dollarkursen är nere kring 9,50 efter att på toppen för ett år sedan ha svävat kring 11 kronor (se "Svagare krona ger rosa glasögon"). Visst är det troligt att den svenska kronan fortsätter att stärkas, men jag tror att mer än halva nedgången i dollarkursen redan har skett. Dessutom visar de senaste årens utveckling att det är extremt svårt att spå valutakurser, så nu när kronan inte längre är uppenbart undervärderad, väljer jag att sluta spekulera i en fortsatt fallande dollarkurs.

Minus 40 procent

Sedan jag ändrade PPM-portföljerna förra gången, i krönikan ”Köpläge i PPM-portföljerna” den 29 maj, har världsindex i svenska kronor fram till i går kväll fallit hela 18 procent. Delvis beror nedgången på att dollarn har fortsatt att försvagas, men inte sedan början på år 1997 har världsindex i dollar varit så långt ner.

Och sedan toppen i mars 2000 har världsindex i dollar nu backat 43 procent. Räknat i kronor kom toppen inte förrän i september 2000 (därför att dollarkursen steg), sedan dess har världsindex i kronor nu fallit 40 procent. Men nästan hälften av nedgången har alltså kommit de senaste två månaderna.

När PPM-portföljerna publicerades första gången den 18 september 2000 hade jag i snitt 17 procent räntefonder och sedan ökade jag till som mest 40 procent räntefonder i snitt. Ändringen till enbart aktiefonder i fyra av portföljerna innebär att andelen räntefonder nu faller till i snitt 10 procent.

Orsaken är att jag efter sommarens börsnedgång inte längre är pessimist när det gäller aktiefondernas framtida avkastning. Att jag behåller 30 procent räntefonder i de två lågriskportföljerna 1 och 4 beror enbart på att dessa är tänkta för sparare som bör vara extra försiktiga med sina PPM-pengar.

Men rent allmänt sett ser jag nu goda möjligheter att framöver få bra avkastning från aktiefonder. Efter raset under juli tror jag att botten är passerad.

Optimisterna

Precis som tidigare är jag positiv till småbolag, Europa och läkemedel. Nytt den här gången är jag åter tar med en Latinamerikafond i portfölj 6 och att jag ökar andelen i SEB Internetfond. Sedan jag tog bort Latinamerika i mitten på mars har dessa fonder fallit ungefär 40 procent och nu tror jag att alla dåliga nyheter är inräknade med råge. SEB Internetfond gav en uppgång på 30 procent under den månad jag hade andelar förra hösten, och jag tror att dessa aktier åter kan få en snabb uppgång nästa gång optimisterna tar kommandot på aktiemarknaden igen.

De tre passiva portföljerna har jag den här gången lämnat oförändrade. Det är logiskt, med tanke på att de ska passa för fondsparare som tror att de kommer att behålla samma fonder i flera år.

Avslutningsvis måste jag erkänna att det känns skönt att lämna pessimismen bakom sig. Efter två år då jag nästan hela tiden har varnat för risker och tjatat om argument för att aktiefonder kommer att gå ned, är det skönt att byta sida och vara en av optimisterna.

Xköptillfälle Xköptips Xppm Xppmportföljerna

Facebook Twitter LinkedIn

About Author

Jonas Lindmark

Jonas Lindmark  var från 2000 till 2013 analyschef och ansvarig utgivare på Morningstar i Sverige. Därefter webbredaktör och från 2020 informationschef. Tidigare var han under nio år ansvarig för fondbevakningen i tidningen Affärsvärlden. Du kan nå honom på jonas.lindmark@morningstar.se 

© Copyright 2022 Morningstar, Inc. Alla rättigheter förbehållna.

Användarvillkor        Privacy Policy        Cookie Settings