Dags att köpa vinnarfonderna

När aktiebörserna återhämtar sig sker uppgången snabbt. Och det finns mycket att tjäna på att välja de fonder som stiger mest.

Jonas Lindmark 2002-10-03 | 15:08
Facebook Twitter LinkedIn

De senaste två månaderna har jag argumenterat för att öka andelen aktiefonder, eftersom börsnedgången kraftigt har ökat sannolikheten för god avkastning framöver. Men det finns många typer av aktiefonder, så en given fråga är ”Vilka stiger mest?”

Innan jag svarar på den frågan vill jag kort repetera argumenten för att det snart kommer en börsuppgång:

(a) Det senaste halvåret har allt fler blivit pessimister, vilket ger stor chans till positiva överraskningar. Under år 2001 var det tvärtom optimisterna som dominerade, vilket gjorde att negativa överraskningar som den 11 september fick stor effekt. Nu är det tvärtom, ett USA-anfall på Irak är redan medräknat i aktiekurserna.

(b) Flera typer av statistik visar att allt fler investerare är ”översålda”, vilket betyder att de har en mindre andel placerat i aktier än normalt. Främst syns det på en hög andel likvida medel i fondportföljerna. Det har varit klokt under börsnedgången, men så fort en tydlig uppgång börjar, så kommer de att ha bråttom att köpa.

(c) Lågkonjunkturen i USA är snart över. Den har pågått i nio kvartal nu, vilket talar för att de snedvridningar i amerikansk ekonomi som uppstod under slutet av 1990-talet snart är åtgärdade. Risken att USA ska drabbas av långvarig låg tillväxt som Japan är mycket liten, för amerikanerna har mer beslutskraftiga politiker, hårdare lönsamhetskrav i företagen och inte alls samma reglerade och traditionsbundna ekonomi som Japan.

(d) Värderingen av aktier, både på Stockholmsbörsen och globalt, har nu fallit orimligt långt med tanke på dagens låga inflation och låga räntor. Studerar man MSCI:s världsindex i dollar sedan 1970 ser man att den stora uppvärderingen av världens aktiebörser skedde redan i mitten på 1980-talet, i samband med att inflationen föll kraftigt. Från 1987 till 1996 följde en relativt rätlinjig utveckling, innan börsbubblan växte fram till år 2000. De två senaste åren har aktiekurserna fallit tillbaka till den trendlinje som rådde mellan 1974 och 1984, trots att lägre inflation talar för en högre värdering.

Exakt vad som är rätt värdering av aktier beror förstås delvis på vad man tror om företagens framtida vinstutveckling och placerarnas avkastningskrav. Men konjunktursvängningarna tar ut varandra på sikt och så länge inflationen är låg är det rimligt att det är värderingen från 1987 och framåt som kommer att dominera. Det talar för att världsindex i dollar borde befinna sig ungefär 25 procent högre än idag. Ungefär samma slutsats får man med andra mer avancerade beräkningar.

Jag vet förstås inte exakt när uppgången kommer, kanske dröjer den till i vår eller nästa höst. Men jag känner mig övertygad om att när dagens överdrivna pessimism upphör så kommer aktiekurserna att stiga snabbt. Och det är bättre att vara en aning tidig, för när uppgången väl kommer brukar den ske så snabbt att det är svårt för fondspararna att hinna med.

Tre grupper vinnarfonder

Så till den inledande frågan ”Vilka aktiefonder stiger mest?” Baserat på utvecklingen tidigare uppgångar, till exempel 1993 och 1999 så finns det tydliga vinnare, med ganska självklara förklaringar. Främst är det aktier i de börsföretag som tjänar mest på bättre konjunktur (cykliska bolag) och lägre avkastningskrav (tillväxtbolag) som stiger snabbast under uppgångar. Här är tre grupper vinnarfonder, tillsammans med fonder som finns med hos PPM:

(1) Sverigefonder, vilket beror på att Stockholmsbörsen har en stor andel av både konjunkturkänsliga bolag och bolag med hög förväntad framtida tillväxt. Här håller jag fast vid mina favoriter, Didner & Gerge och Lannebo. Henrik Didner och Adam Gerge har i år tappat ungefär lika mycket som snittet på Stockholmsbörsen, men deras långsiktiga resultat är fortfarande enastående. Peter Rönström har fortsatt att lyckas lika bra med Lannebo Småbolag som hos SEB.

(2) IT-fonderna är ännu mer fokuserade på bolag som är konjunkturkänsliga med hög förväntad tillväxt. Den populäraste fonden hos Morningstars läsare är Robur Contura, vilket inte är så konstigt med tanke på att den var 1990-talets bästa fond, den populäraste i PPM-valet hösten år 2000 och storsäljare hos Sveriges största fondbolag.

Jag har tidigare varnat för Contura, till exempel i ”Varning för IT-fonder” (se länk ovan till höger) men om du fortfarande har kvar andelar, så är det nu ett bra tillfälle att köpa fler. SEB Internetfond är en annan av mina favoriter. Nischen internet tillhör de delar av IT-branschen som drabbats hårdast av recessionen och börsraset – orättvist mycket tycker jag, för jag tror att internets fördelar till slut kommer att göra investeringar inom detta område ovanligt lönsamma.

(3) Asienfonder har varit de som stigit allra mest positiva år som 1993 och 1999. Även här är det stor konjunkturkänslighet och hög tillväxt som ligger bakom. Carlson och Folksam är mina favoriter, av olika skäl. Carlson Asian Small Cap har lyckats hitta udda aktier som givit mycket hög avkastning. Folksam Asien har främst vunnit på att hålla nere fondens kostnader (TKA), vilket är extra viktigt vid långsiktigt sparande i Asien.

Att dessa tre fondtyper troligen blir vinnare under den kommande uppgången betyder dock inte att man bör placera allt sitt sparande där. För det första är det inte säkert att uppgången börjar inom ett år, även om mycket talar för det, oväntade nya bakslag (till exempel naturkatastrofer eller politiska kriser) kan ge ytterligare börsnedgång. För det andra så visar de senaste årens utveckling att samvariationen stadigt har ökat, vilket talar för att även en kommande uppgång kommer att gälla i stort sett alla aktier, ungefär lika mycket. Därmed är det bättre att behålla en god riskspridning.

Europa

Av de tre stora blocken i världsekonomin så har Japan fastnat i en ond cirkel och USA har haft en rekordlång högkonjunktur som slutat med en rejäl baksmälla. Europa har haft en utveckling däremellan, vilket talar för att Europa å ena sidan har lättare att åstadkomma positiva förändringar än Japan, å andra sidan har lättare att vinna på att avreglera och effektivisera än USA. Dessutom har europeiska aktier de senaste månaderna fallit mest när pessimismen ökat, vilket talar för det omvända under en uppgång.

Tidigare har jag rekommenderat Nordea Selekta Europa, men i slutet på augusti tillkännagavs att förvaltningen av aktier utanför Norden i framtiden helt kommer att skötas av bankens team i Köpenhamn. Därmed är det historiska resultat som teamet i Stockholm har presterat inte längre intressant. Därför har jag letat bland andra Europafonder med bra historiska resultat, särskilt under uppgången 1997 till 1999, och fastnat för Robur Europa.

Xköptillfälle Xköptips Xppm

Facebook Twitter LinkedIn

About Author

Jonas Lindmark

Jonas Lindmark  var från 2000 till 2013 analyschef och ansvarig utgivare på Morningstar i Sverige. Därefter webbredaktör och från 2020 informationschef. Tidigare var han under nio år ansvarig för fondbevakningen i tidningen Affärsvärlden. Du kan nå honom på jonas.lindmark@morningstar.se 

© Copyright 2022 Morningstar, Inc. Alla rättigheter förbehållna.

Användarvillkor        Privacy Policy        Cookie Settings