Skilj på fond och mellanhand

Informationen från Morningstar visar endast avkastningar och avgifter som gäller fonderna själva. Insättningar via försäkringar, PPM eller internetmäklare ger andra slutresultat.

Jonas Lindmark 2005-04-29 | 0:42

En vanlig läsarfråga är om de avgifter och minsta insättning vi visar för fonderna även gäller hos premiepensionsmyndigheten (PPM). Svaret är nej. PPM ställer krav på egna villkor, bland annat att slippa köpavgifter och minimibelopp.

Många skillnader finns även mellan sparande via andra mellanhänder, till exempel en fondförsäkring eller en depå hos en fondmäklare på internet. Numera säljer dessutom många banker och försäkringsbolag externa fonder (bland annat Folksam, Föreningssparbanken, Länsförsäkringar, SEB och Skandia), och även de har ofta egna regler för köp och minsta insättning. Detta påpekar Morningstar på ett flertal ställen, bland annat går det på flera ställen att klicka på orden ”Köp” och ”Förvaltningsavgift”.

Även avkastningen ändras

När en mellanhand är inblandad så är det alltså troligt att villkoren för att spara är annorlunda, jämfört med om du blir andelsägare direkt i fonden. Även avkastningen blir ofta annorlunda, vilket främst har fyra orsaker:

1. Lägre eller ingen köpavgift. Utomlands är det vanligt med en köpavgift på 5 procent av insatt belopp. Denna avgift tas inte ut av fonden, utan av fondbolaget eller av mellanhanden, och går ofta till att avlöna den person som haft direktkontakt med kunden. Avgiften är därmed i högsta grad förhandlingsbar och riktigt stora investerare som försäkringsbolag och PPM behöver självklart inte alls betala. Därmed slipper en svenska fondsparare dessa avgifter hos några av de största mellanhänderna.

2. Extra avgifter och kostnader. Samtidigt kostar nästan alla typer av mellanhänder extra, avgifter som tas separat från kundens konto, ibland genom att sälja fondandelar. Mäklare på internet tar ofta även betalt för valutaväxling. Dessa avgifter kan vara svåra att upptäcka eftersom de ibland endast redovisas i form av sämre kurs än fondens egen andelskurs, eller i form av att antalet andelar minskar.

3. Olika beskattning. Vid direktsparande i fonder tas normal skatt på 30 procent av vinsten, medan kapital- och pensionsförsäkringar har en årlig schablonbeskattning av hela kapitalet. Och sparandet hos PPM är helt skattefritt. Så beroende på mellanhand kan samma fond ge helt olika resultat efter skatt.

4. Rabatter på årsavgiften. PPM kräver att fondbolagen betalar en rabatt på sparandet i deras fonder, som ökar när insättningarna från PPM blir stora och som sätts in på spararens konto (se nedan). Andra mellanhänder kräver också provision när insättningarna är stor men behåller normalt dessa pengar (se ”Gräv fram sanningen om provisionerna”, länk ovan till höger). Det händer dock även ibland att mellanhänder låter rabatter gå vidare till kunden eller placerar sparandet i ”institutionella fondklasser” som har lägre årlig förvaltningsavgift, vilket i båda fallen gör att kundens avkastning blir högre.

Den fjärde orsaken har plötsligt blivit extra aktuell efter ett pressmeddelande i måndags, där Fondbolagens Förening kräver att PPM ska ta hänsyn till orsak 4 (men inte 2 och 3) när de enskilda fondernas avkastning redovisas. Jag har kritiserat detta i ”Tro inte på storbankernas lobbyister” (länk ovan till höger). Men för dig som sparar i fonder är det nog mer intressant hur du bäst tar hänsyn till ovanstående när du väljer fonder.

Helt uppenbart tycker jag är att du måste skilja på fond och mellanhand, samt skaffa bra information om regler och avgifter hos båda. Dessutom gäller det att utnyttja fördelarna hos respektive mellanhand. I veckans krönika finns bara plats att diskutera bästa sättet att tjäna på PPM:s rabattsystem, men jag hoppas återkomma med tips när det gäller andra typer av mellanhänder.

Fyra tips

Först en kort beskrivning av hur PPM:s rabattsystem fungerar i praktiken. Efter varje kvartal får fondbolagen en faktura från PPM, som baseras på sparandet i deras fonder varje enskild dag under kvartalet. Nu under maj kommer så de 471 miljoner kronor i rabatter som betalats in för år 2004 att fördelas ut på 5,3 miljoner konton. Denna fördelning baseras också på innehavet i respektive fond varje enskild dag förra året, så det lönar sig inte alls att nu i början av maj byta till de fonder som fondbolagens har betalat in mest rabatt för.

Istället tycker jag att det bästa sättet att ta hänsyn till rabatten är att strunta i den. Här är fyra konkreta tips:

(A) Det är enklare att göra ett bra fondval om man går direkt på den ”fondavgift i %” som PPM anger för varje fond. PPM-avgiften är summan av fondens förvaltningsavgift och övriga kostnader i fonden utom transaktionskostnader (vilket kallas TER), minus rabatten föregående år. Nyckeltalet totalkostnadsandel (TKA), där även transaktionskostnader ingår, används dock inte. Men PPM-avgiften ger ändå i de flesta fall en bra bild av vad sparandet kostar per år, vilket är mycket viktigt eftersom sparandet hos PPM pågår i så många år (se ”Paradox när spartiden växer”).

(B) Många av de fonder som är populärast att spara i hos PPM kostar tre eller fyra gånger mer per år om du sparar direkt i samma fond. Till exempel har den populäraste fonden Robur Contura en TER på 1,41 procent men PPM-avgiften är bara 0,4 procent per år. Men detta betyder inte att fonden är köpvärd, det kan mycket väl finnas andra fonder i samma kategori som har presterat bättre resultat och har en lägre PPM-avgift. Till exempel har indexfonden SPP Nasdaq 100 lyckats bättre de senaste tre åren och innehåller ungefär samma aktier som Contura (se ”Robur Contura har helt ändrat stil”), men har en PPM-avgift på bara 0,3 procent per år.

(C) Notera också att rabatten ändras, dels när fler eller färre PPM-väljare placerar sina pengar i fonden, dels när fondens andelskurs stiger eller faller. Nya pengar sätts dessutom in varje år hos PPM, fördelat enligt senaste fondval. Därmed kan det, särskilt om en fond nyligen kommit med i sortimentet, även vara viktigt att kontrollera om fonden är på väg att kraftigt öka i popularitet.

(D) Tänk slutligen på att vissa fonder även har höga transaktionskostnader, vilket betyder att TKA är betydligt högre än TER. Carnegie Medical har en förvaltningsavgift på 1,7 procent per år, men fonden är populär och PPM-avgiften är bara 0,5 procent per år. Fast fonden har samtidigt enligt PPM ett TKA på häpnadsväckande höga 7,0 procent per år det senaste kalenderåret, vilket betyder att årskostnaden även efter rabatten varit över 5 procent av investerat kapital under ett enda år. För att välja en så dyr fond måste du tro starkt på att förvaltaren är betydligt skickligare än genomsnittet.

Xavkastning Xfondavifter Xfondmäklare Xmorningstar Xppm Xvaluta

About Author

Jonas Lindmark

Jonas Lindmark  var från 2000 till 2013 analyschef och ansvarig utgivare på Morningstar i Sverige. Därefter webbredaktör och från 2020 informationschef. Tidigare var han under nio år ansvarig för fondbevakningen i tidningen Affärsvärlden. Du kan nå honom på jonas.lindmark@morningstar.se 

Bekräftelse av relevant information


Vår sajt använder cookies och liknande lösningar för att ge en personlig upplevelse, vilket ger oss kunskap om hur besökarna använder sajten. Läs mer under ”Cookie Alternativ” nedan.

  • Morningstars andra sajter runt om i världen
© Copyright 2021 Morningstar, Inc. All rights reserved.      Villkor  och      Integritetspolicy    Cookie Alternativ
© Copyright 2021 Morningstar, Inc. Alla rättigheter förbehållna.

Användarvillkor        Privacy Policy        Cookies