Småbolag fortfarande dyra

Småbolagsfonder har utvecklats sämre än motsvarande vanliga aktiefonder de senaste två åren. Men nedvärderingen är ännu liten i ett längre perspektiv.

Jonas Lindmark 2008-03-27 | 11:37
Facebook Twitter LinkedIn
Jag varnade för aktier i småbolag för drygt två år sedan. Då hade MSCI världsindex för småbolag, World Index Small Core, utvecklats bättre än vanliga världsindex sju år i rad (1999-2005) och en stor majoritet bland fondförvaltarna trodde mer på aktier i storbolag (”Se upp med småbolagsfonder”, länk till höger).

Globalt sett hade jag hyfsat rätt. 2006 utvecklades småbolagsaktier enligt MSCI 2 procentenheter sämre än vanliga World Index. Och förra året var avkastningen från småbolag 8 procentenheter sämre än vanliga världsindex.

Morningstars fondindex för olika kategorier fonder visar samma skifte för två år sedan, men bara för sm

åbolagsfonder som investerar i USA och Japan. För både Europafonder och Sverigefonder höll fördelen för småbolag i sig under 2006. Under 2007 är dock omsvängningen tydlig även här hemma.

Fast under börsraset första kvartalet 2008 är skillnaderna små, både enligt MSCI och enligt fondindex. En rimlig fråga nu är om detta betyder att nedvärderingen är över, har pendeln kanske till och med svängt hela vägen tillbaka?

Nedvärdering ett par år till

Historiskt sett har pendeln dock svängt mer och långsammare. MSCI världsindex för småbolag finns från december 1992 och det utvecklades klart sämre än vanliga världsindex fyra år i rad (1995-1998) och den sammanlagda skillnaden i avkastning dessa fyra år var 73 procentenheter. Och uppvärderingen av småbolag pågick (som sagt) därefter i sju år, med en sammanlagd skillnad i avkastning på 108 procentenheter (världsindex steg bara 9 procent, medan småbolagsindex steg 117 procent, allt i dollar). Jämfört med dessa stora omvärderingar är de senaste två årens uppvärdering av storbolagens aktier liten.

Därmed tycker jag att det verkar rimligt att nedvärderingen av aktier i småbolag fortsätter ett par år till, särskilt om konjunkturnedgången i USA på allvar smittar av sig på Europa. Mindre företag är ofta mer känsliga för tillgången på krediter och mer beroende av en enda produkt eller en enda kundgrupp. Tillväxten hos småbolag kan förstås bli snabbare under goda tider, men detta ger större risk att förväntningarna på framtiden blir överdrivna.

Andra argument

Samtidigt finns andra argument för att investera i småbolagsfonder. Starkast tycker jag är att aktiemarknadens analys av de mindre börsföretagen är sämre. De största börsföretagen följs av 30-40 analytiker hos olika mäklarhus och förvaltare, medan små börsföretag helt kan sakna publicerade analyser. Därmed finns större möjligheter för duktiga fondförvaltare att hitta undervärderade aktier bland småbolagen.

Dock finns även flera inbyggda problem i många småbolagsfonder, särkskilt de som investerar på Stockholmsbörsen. Det första är att den årliga förvaltningsavgiften ofta är betydligt högre än hos storbolagsfonder med låga avgifter. Det andra är närbesläktat, nämligen att lägre omsättning på börsen ofta medför större kostnader för ”spread” (skillnad mellan köp- och säljkurs) och ”market impact” (att fondens affärer påverkar aktiekursen).

Ett tredje problem är att de småbolagsfonder som lyckas bäst ofta lockar till sig stora inflöden. Och en småbolagsfond som innehåller många miljarder kronor får svårare att göra bra affärer, dels för att risken för ”market impact” blir större, dels för att många småbolag då blir för små för en meningsfull investering (ett fondbolag får maximalt äga 5 procent av aktierna i ett börsbolag, vilket blir en för liten investering när fonden är 10-20 gånger större än börsbolaget). Både Lannebo, SEB och Robur hade vid årsskiftet knappt 5 miljarder kronor enbart i sina största småbolagsfonder som investerar i Sverige, medan det finns gott om småbolag med ett börsvärde under 500 miljoner kronor.
Xsmåbolag

NYCKELORD
Facebook Twitter LinkedIn

About Author

Jonas Lindmark

Jonas Lindmark  var från 2000 till 2013 analyschef och ansvarig utgivare på Morningstar i Sverige. Därefter webbredaktör och från 2020 informationschef. Tidigare var han under nio år ansvarig för fondbevakningen i tidningen Affärsvärlden. Du kan nå honom på jonas.lindmark@morningstar.se 

© Copyright 2022 Morningstar, Inc. Alla rättigheter förbehållna.

Användarvillkor        Privacy Policy        Cookie Settings