Vändning uppåt under 2009

Världens politiker har dels kunskap om vad som krävs, dels piskan att lyckas stoppa finanskrisen för att bli omvalda. När detta blir tydligt senare under 2009 vänder aktiemarknaderna uppåt.

Jonas Lindmark 2009-01-07 | 16:00
Facebook Twitter LinkedIn
Långsiktiga aktiesparare behöver inte pricka en botten i börsutvecklingen för att få bra avkastning. Det gäller särskilt pensionssparare som har 20 år eller mer att ta igen ett ras.

Ändå är det nog väldigt många som tvekar om de vågar satsa på aktier efter det rekordstora börsraset under 2008. Delvis är tvekan befogad eftersom svängningarna på enskilda länders aktiebörser har varit större de senaste tio åren, samtidigt som även samvariationen mellan olika länder och branscher ökat, vilket tillsammans gjort att aktier blivit en mer riskabel placering.

Men samtidigt visar den historiska erfarenheten under mer än hundra år att aktie

r i snitt har gett ägarna högre avkastning än placeringar med lägre risk. Så länge spartiden bara är några få år spelar lite extra avkastning per år inte så stor roll – men skillnaden blir dramatisk när spartiden är 20-30 år eller mer.

Mer kunskap

Många jämför den nuvarande finanskrisen med 1930-talet, eftersom de bank- och fastighetskriser som därefter inträffat har varit mer lokala och ”bara” drabbat enskilda länder eller världsdelar. För första gången på 80 år är världen mitt i en global finanskris och särskilt dagstidningarna försöker ofta skapa sensation av riskerna (vilket jag skrev om i ”Media överdriver finanskrisen”).

En avgörande skillnad jämfört med 30-talet är att ekonomer, centralbankschefer, finansministrar och andra experter har betydligt mer kunskap om hur en modern ekonomi fungerar, baserat på 80 års extra erfarenhet. Det är redan tydligt att politikerna inte kommer att göra de misstag som gjordes i USA på 30-talet eller i Japan på 90-talet.

Även vanligt folk verkar reagera snabbare, internet och andra media hjälper oss att ändra våra förväntningar och dra åt svångremmen. Därmed har redan fjärde kvartalet 2008 en stor omställning skett och efter ett par kvartal till med samma omställningstakt är det rimligt att många ekonomiska variabler har nått långsiktigt hållbara nivåer. Till exempel har en ovanligt snabb nedgång i bostadspriserna börjat i många länder, vilket förkortar perioden innan utbud och efterfrågan åter möts.

Historiska fakta, eller okänd framtid

Nu är det viktigt att skilja det okända i framtiden från historiska fakta och slutsatser baserade på dessa fakta. Fakta är att flertalet aktiekurser har mer än halverats från rekordnoteringar 2007, vilket självklart är en fördel för alla som sätter in mer pengar i långsiktigt aktiesparande. Fakta är att betydligt större grupper har råd att köpa sin bostad om även bostadspriserna halveras. Fakta är också att Sverige har haft en lång period med överskott i både statsbudget och bytesbalans, vilket ger våra politiker större handlingsutrymme.

Sverige har även andra fördelar jämfört med flertalet länder: Erfarenheten av finanskrisen 1991-93 är ganska färsk och våra politiker klarade den krisen snabbt och bra. Vi har starka statliga skyddsnät, vilket underlättar den omställning som krävs.

Okänt är däremot till exempel hur valutakurserna kommer att utvecklas framöver, hur djupt bostadspriserna faller (särskilt i länder som Irland, Spanien och Storbritannien där prisuppgången de senaste tio åren varit extrem), samt hur hårt världshandeln kommer att drabbas av minskade investeringar och ökad protektionism.

Vändning uppåt

Första halvåret 2009 kommer troligen att domineras av dåliga nyheter på många områden. Statistik som visar en brant och djup konjunkturnedgång runt om i hela världen förstärker rädslan för dåliga tider – men ger samtidigt regeringar och lagstiftare utrymme att genomföra reformer.

Mot slutet av året borde effekterna av rekordlåga räntor och gigantiska räddningspaket bli tydliga. Och eftersom aktiekursernas utveckling brukar ligga lite före den verkliga ekonomin så borde botten då vara passerad.

Vändningen uppåt under 2009 gäller åtminstone så länge världsindex räknas i dollar. Ett dilemma för svenska fondsparare är att kronan försvagades kraftigt under hösten, främst mot yen och USA-dollar, men även mot euron. Därför har förra årets börsras sett mindre ut ur svenskt perspektiv (se ”Sverige sämre än de fem största under 2008”). Flera argument talar dock för att detta är en tillfällig försvagning och när kronan åter stärks blir effekten att utländska aktier faller i värde.

Därför finns risk att många aktiefonder tappar ytterligare i värde räknat i kronor under 2009, trots att världsindex i dollar har stigit (se ”När kronan återhämtar sig kommer nästa smäll”, länk ovan till höger). Men detta tycker jag är en risk värd att ta, eftersom utrymmet för kraftig uppvärdering av aktier är som störst i början av en konjunkturuppgång. När vi om fem år tittar bakåt tror jag att 2009 kommer att visa sig ha varit ett bra köptillfälle.
Xköptillfälle

NYCKELORD
Facebook Twitter LinkedIn

About Author

Jonas Lindmark

Jonas Lindmark  var från 2000 till 2013 analyschef och ansvarig utgivare på Morningstar i Sverige. Därefter webbredaktör och från 2020 informationschef. Tidigare var han under nio år ansvarig för fondbevakningen i tidningen Affärsvärlden. Du kan nå honom på jonas.lindmark@morningstar.se 

© Copyright 2022 Morningstar, Inc. Alla rättigheter förbehållna.

Användarvillkor        Privacy Policy        Cookie Settings