Svårt hitta rätt bland 9000 hedgefonder

Erfarenheten från USA är att köp av enskilda små hedgefonder ger bäst resultat. Men snedvridningar i statistiken gör det tveksamt vilka påståenden om hedgefonder som är värda att lita på.

Jonas Lindmark 2010-02-04 | 0:00
Facebook Twitter LinkedIn

I början av veckan hade vi på Morningstar i Stockholm besök av John Rekenthaler från huvudkontoret i Chicago. Han började på Morningstar redan 1988, då bolaget bara hade 18 anställda. I dag har Morningstar 2400 anställda i 20 länder och John Rekenthaler är chef över forskning och framtagande av nya metoder för att analysera fonder.

 

Här i Stockholm höll han i ett ”Morningstar Forum” och berättade om våra verktyg för att analysera fonder och några viktiga slutsatser. Mot slutet berättade han om hedgefonder.

 

Morningstar började år 2004 att bygga en separat databas med information om hedgefonder. Genom att dels kontakta hedgefonder, dels köpa andra företag som samlar in denna typ av information, har Morningstar skapat en databas som innehåller 9000 av cirka 20.000 hedgefonder i världen.

 

Att det är så svårt att samla information om hedgefonder beror på att det i både USA och i många andra länder inte finns någon central myndighet som kräver in och offentliggör information om hedgefondernas innehav och strategier. Många förvaltare väljer sedan att hålla så mycket som möjligt hemligt, kanske för att slippa administration.

 

Tydliga slutsatser

 

Men databasen med information om 9000 hedgefonder globalt ger ändå tydliga slutsatser, främst att resultaten har blivit sämre de senaste tio åren. Dels har hedgefondernas genomsnittliga ”alfa” (den extra avkastning de ger i förhållande till den risk de tar) nästan helt försvunnit. Dels har den stora gruppen hedgefonder i USA som främst investerar på aktiemarknaden fått högre ”beta” (som grupp styrs deras avkastning allt mer av den allmänna börsutvecklingen).

 

Små hedgefonder ger i snitt högre avkastning än stora. Dock är det hedgefonder som har tillgångar på mindre än 25 miljoner dollar som i snitt har utvecklats klart bättre än de som innehåller mer än 500 miljoner dollar. Översatt till svenska betyder det att man ska akta sig för hedgefonder som är större än 3,5 miljarder kronor och istället leta duktiga förvaltare som hanterar mindre än 175 miljoner kronor.

 

En tredje slutsats är att fond-i-fond som investerar i hedgefonder ger klart lägre avkastning än genomsnittet för enskilda hedgefonder i kategorin ”multi-strategi”. En förklaring är förstås att fond-i-fond ger ett extra lager avgifter. Men skillnaden i avkastning är ofta ännu större, så troligen finns det även något systematiskt fel i urvalet hos fond-i-fond.

 

Över 20 procent av hedgefonderna försvinner ur Morningstars databas varje år, vilket antingen beror på nedläggning eller på att fondbolaget väljer att sluta rapportera. Det sistnämnda beror i sin tur troligen på dåliga resultat.

 

Därmed finns två typer av snedvridning när Morningstar och andra beräknar genomsnitt för hedgefondernas resultat. Dels är det rimligen en större andel hedgefonder med bra historiska resultat som väljer att börja rapportera sin historik till Morningstar (”self-selection bias”). Dels är det främst hedgefonder som fortsätter att lyckas bra som fortsätter att rapportera (”survivalship bias”), medan de som plötsligt kraschar ofta väljer att försöka dölja fiaskot.

 

Lita inte på hedgefondsindex

 

De index som finns för att beskriva den genomsnittliga avkastningen från hedgefonder påverkas förstås också av dessa två snedvridningar, vilket betyder att de hedgefondsindex som finns troligen överskattar den faktiska snittavkastningen som investerare i verkligheten har fått från hedgefonder.

 

Även andra typer av investeringar som ”strukturerade produkter” säljs ofta med hänvisning till den hög historisk avkastning hos hedgefondsindex. Men när dessa till stor del har skapats av snedvridningar i statistiken, då är risken stor att resultatet av en verklig investering blir sämre. Därmed är det tveksamt vilka påståenden om hedgefonder som är värda att lita på.

 

Jag har tidigare argumenterat för att välja hedgefonder registrerade i Sverige (som ger bättre information och är hårdare kontrollerade), att välja någon av de största (som många andra investerare har valt att lita på), samt att en fond-i-fond som heter Brummer Multi-Strategy är ett bra alternativ. Slutsatserna från Morningstars globala databas gör att jag kanske måste ändra mina tips, så jag planerar en ny genomgång av de svenska hedgefonderna i början av mars.


Xhedgefonder Xmorningstar

Facebook Twitter LinkedIn

About Author

Jonas Lindmark

Jonas Lindmark  var från 2000 till 2013 analyschef och ansvarig utgivare på Morningstar i Sverige. Därefter webbredaktör och från 2020 informationschef. Tidigare var han under nio år ansvarig för fondbevakningen i tidningen Affärsvärlden. Du kan nå honom på jonas.lindmark@morningstar.se 

Bekräftelse av relevant information


Vår sajt använder cookies och liknande lösningar för att ge en personlig upplevelse, vilket ger oss kunskap om hur besökarna använder sajten. Läs mer under ”Cookie Alternativ” nedan.

  • Morningstars andra sajter runt om i världen
© Copyright 2021 Morningstar, Inc. All rights reserved.      Villkor  och      Integritetspolicy    Cookie Alternativ
© Copyright 2021 Morningstar, Inc. Alla rättigheter förbehållna.

Användarvillkor        Privacy Policy        Cookies