26 nya fondkategorier ger bättre sökning

Den här veckan lanserar Morningstar 26 nya fondkategorier. Främst får nu hedgefonderna mer rättvisa kategorier och det blir lättare att hitta och jämföra dem.

Jonas Lindmark 2011-05-05 | 16:31

Två behov gör det viktigt att dela in fonder i grupper. Dels kan fondsparare använda Morningstars kategorier för att fördela sitt sparande mellan olika typer av tillgångar. Dels blir det lättare att jämföra fonder av samma typ, till exempel via Morningstar Rating som enbart avgörs inom respektive kategori.

 

Hur många och vilka kategorier som behövs är svåra beslut, en kompromiss mellan enkelhet och rättvisa. Å ena sidan vill majoriteten fondsparare ha ett begränsat antal kategorier, knappast fler än 30, för att listan ska vara överskådlig och lättbegriplig. Å andra sidan startas det allt fler specialiserade fonder, som blir enklare att jämföra med sina konkurrenter om de har en egen kategori.

 

Morningstar har valt att prioritera rättvisa jämförelser och har därför redan över 200 fondkategorier. Dessa kan dessutom kombineras med andra nyckeltal och verktyg för att ytterligare förfina sökningen, till exempel Morningstar Stylebox.

 

26 nyheter

 

Ungefär en gång om året brukar Morningstar anpassa och förbättra antalet fondgrupper. Och nu är det dags för en ny struktur för indelningen av hedgefonder.

 

Bakgrunden är att Morningstar tidigare har valt att samla alla hedgefonder globalt i en separat databas, för att bättre kunna samla in och sprida information om dessa ofta väldigt speciella investeringsalternativ. Men det senaste året har intresset i Europa ökat kraftigt för mer välreglerade specialfonder (som i branschen kallas ”Newcits” – en kombination av ”new” och EU-reglerna för fonder, UCITS), samtidigt som ny lagstiftning kallad ”Directive on Alternative Investment Fund Managers” (AIFMD) ger nya möjligheter.

 

Därför flyttar Morningstar nu informationen om de flesta hedgefonder i Europa till samma databas som vanliga aktiefonder och samtidigt skapas nya kategorier där för dessa. Vissa mer udda eller specialiserade hedgefonder kommer dock att vara kvar i den globala databasen och de kategorier som finns där. En fördel för svenska sparare är att informationen om svenska hedgefonder nu kommer att bli mer jämförbar med den som visas om vanliga aktiefonder, vilket är både rättvist och rimligt med tanke på att de juridiska skillnaderna i Sverige är mindre än i USA.

 

Ett tag framöver kommer dock fördelningen att vara lite splittrad, eftersom insamlingen av information inte är komplett och därför är några svenska hedgefonder kvar i sina gamla kategorier trots att även de troligen kommer att flyttas. Målet är det ska bli lättare och mer rättvisa jämförelser av hedgefonder med den nya indelningen.

 

Jordbruk och vatten

 

Ytterligare några specialiserade fondtyper får nu egna kategorier. Fyra av dessa innehåller ganska många fonder som säljs i Sverige: ”Branschfond, jordbruk” innehåller 6 fondklasser, ”Branschfond, vattenresurser” innehåller 13 klasser, ”EMEA” (Emerging Europe, Middle East and Africa) innehåller 20 klasser och ”Bull/Bear, aktier” innehåller 18 fondklasser.


Xfondkategorier Xhedgefonder Xmorningstar

About Author

Jonas Lindmark

Jonas Lindmark  Jonas Lindmark är sedan augusti 2000 analyschef och redaktör på Morningstar i Sverige. Tidigare var han under nio år ansvarig för fondbevakningen i tidningen Affärsvärlden. 

Bekräftelse av relevant information


Vår sajt använder cookies och liknande lösningar för att ge en personlig upplevelse, vilket ger oss kunskap om hur besökarna använder sajten. Läs mer under ”Cookie Alternativ” nedan.

  • Morningstars andra sajter runt om i världen
© Copyright 2020 Morningstar, Inc. All rights reserved.      Villkor  och      Integritetspolicy    Cookie Alternativ
© Copyright 2020 Morningstar, Inc. Alla rättigheter förbehållna.

Användarvillkor        Privacy Policy        Cookies