Tänk själv, följ inte reglerna

Det är svårt att välja storlek på sitt sparande, men blir lättare om man är medveten om de 5 aspekter på mänskligt tänkande som styr den ekonomiska utvecklingen.

Jonas Lindmark 2012-01-13 | 16:48
Facebook Twitter LinkedIn

Mycket av det som annars är obegripligt i den ekonomiska utvecklingen styrs av ”animal spirits” berättade professor Robert Shiller i morse på Skagen Fonders nyårskonferens, i en sammanfattning av boken ”Animal Spirits” som han skrivit tillsammans med kollegan George Akerlof.


Fem typer av tänkande


Robert Shiller är en av världens mest kända ekonomer, efter att ha korrekt förutspått både IT-bubblan och bostadsbubblan i USA. Han tror att dagens guldpris också är en bubbla, men den är liten mätt i marknadsvärde jämfört med bostadsbubblan och ingen vet när guldpriset vänder nedåt.


Även de svenska bostadspriserna är troligen en bubbla, anser han, men det är för sent att hindra de negativa effekterna när den spricker. Svenska myndigheter har delvis gjort rätt genom att bromsa uppgången med högre krav på kontantinsats, men även fel genom att ta bort fastighetsskatten vid en tidpunkt när bostadspriserna redan steg brant.


”Animal Spirits” berättar om de fem aspekter på mänskligt tänkande som tillsammans styr den ekonomiska utvecklingen: förtroende, rättvisa, korruption, penningvärde och berättelser. Vi vågar investera och bygga nytt om vi litar på styrkan i ekonomin, tycker att samhället är rättvist och fritt från korruption, samt om det finns gott om positiva exempel i vår omgivning och vi underskattar effekterna av inflation.


Sparande svår fråga


Mest intressant för fondsparare är kapitel 10 i ”Animal Spirits” som handlar om sparande. Shiller och Akerlof konstaterar att det egenligen är en väldigt svår fråga att svara på hur stor del av sin inkomst som människor borde spara. Unga människor som är klara med sina studier och börjar arbeta skulle kunna spara 30 procent av sin inkomst utan problem (om man justerar för reallöneökningarna som i snitt varit 2 procent per år, så motsvarar det hela reallönen 20 år tidigare). Men istället väljer många yngre att inte spara alls.


Fast det är stora skillnader mellan olika länder, trots att det grundläggande behovet att spara i snitt borde vara snarlikt. En viktig förklaring är enligt boken det intryck människor får från omgivningen om vad som är ”normalt” och hur de väljer att placera pengar i olika mentala fack. Experiment visar att människor sparar minst om de får extra pengar utbetalda varje månad och mest om pengarna först är låsta på ett konto och inte får tas ut förrän efter en viss spartid.


Författarna påpekar också att det är svårförklarligt att människor ägnar så lite tid åt att planera och välja nivå på sitt sparande. Istället avgörs sparandet ofta av slumpen och ramar satta av omgivningen (till exempel skatteregler och regler för tjänstepension). Intressanta exempel i Sverige är reglerna för privat pensionssparande (halverad avdragsrätt och uttag från 55 års ålder) och tjänstepension (fackligt tvång, samma andel av lönen oavsett ålder), som styr människors beteende trots att reglerna är politiska kompromisser (mer om detta i krönikan "Dags att skrota det fackliga pensionssparandet", länk ovan till höger).


Viktig bok


Min slutsats efter att ha läst boken är att vi människor rimligen kan fatta bättre ekonomiska beslut om vi blir mer medvetna om hur vi påverkas av de fem aspekter på mänskligt tänkande som författarna kallar ”Animal Spirits”. Detta är en viktig bok att läsa för alla som vill förstå hur mänsklig psykologi påverkar den ekonomiska utvecklingen och interagerar med den globala aktiemarknaden.


Xböcker Xpensionssparande

Facebook Twitter LinkedIn

About Author

Jonas Lindmark

Jonas Lindmark  var från 2000 till 2013 analyschef och ansvarig utgivare på Morningstar i Sverige. Därefter webbredaktör och från 2020 informationschef. Tidigare var han under nio år ansvarig för fondbevakningen i tidningen Affärsvärlden. Du kan nå honom på jonas.lindmark@morningstar.se 

© Copyright 2022 Morningstar, Inc. Alla rättigheter förbehållna.

Användarvillkor        Privacy Policy        Cookie Settings