Fem steg för en snabbkoll

Nu är ett bra tillfälle att granska förvaltarnas resultat, för en gång om året är lagom och nu finns färska årsrapporter. Så här kollar du i fem steg om de fonder du redan sparar i är bra eller dåliga.

Jonas Lindmark 2012-04-04 | 16:57
Facebook Twitter LinkedIn

Bra fonder kan förändras och bli dåliga, så en gång om året är det klokt att göra en snabbkoll. Börja med att leta upp och markera dina fonder i sökningen på Morningstar (sätt en bock i rutan till vänster om fondens namn).


Fördelen med att kolla via Morningstar är att alla fonder finns med, både de du sparar i privat, via försäkringar och hos Pensionsmyndigheten. Om du sammanlagt har pengar i fler än 12 fonder så räcker dock inte funktionen med markerade fonder i sökningen. Lösningen är då att lägga in fondlistan i en portfölj (bli medlem på Morningstar och klicka på ”Spara markerade i portfölj”). En fördel med att skapa en portfölj är att nästa gång du vill kolla dina fonder, så räcker det med att logga in på sajten så finns listan med dina fonder sparad.


1. Bra avkastning


Det naturliga första steget för de flesta fondsparare är att se om fonden har lyckats få insatta pengar att växa. Ett år som 2011 steg dock nästan inga aktiefonder i värde och även den senaste 5-årsperioden har majoriteten aktiefonder backat.


Visst är det rimligt att förvänta sig att aktiefonder ska ge en avkastning som överträffar inflation plus några procent extra betalt för risktagandet. Men trots allt är det du själv som har valt vilka fonder pengarna ska sättas in i – så om du har valt en viss aktiefond så är förvaltaren tvungen att köpa aktier för de pengarna och det är inte förvaltarens fel om hela aktiemarknaden faller. Därför är det bättre att jämföra fonden med dels de andra alternativ du valde mellan, dels med andra fonder i samma kategori.


Att jämföra brett med dina andra alternativ är främst lärorikt, för det visar hur stora skillnaderna är och kanske också hur svårt det är att pricka det bästa alternativet. Men för att utvärdera om din fondförvaltare har lyckats bra så är det mer rättvist att jämföra smalt – alltså enbart med andra fonder i samma kategori (klicka först på fondens namn och sedan på dess ”Morningstar Kategori”).


2. Betalt för extra risk


Både när du jämför brett och smalt så är det viktigt att ta hänsyn till att förvaltarnas risktagande varierar kraftigt, så när dina pengar har placerats i ovanligt osäkra tillgångar ska du få extra betalt för det.


Det vanligaste måttet på historiskt risktagande är hur mycket fondens andelskurs har svängt mätt som standardsavvikelse per månad. Detta mått på risk finns i sökningen för perioderna 1, 3, 5 och 10 år. Ibland är skillnaderna mellan olika tidsperioder ganska stora och unga fonder har inte data för alla mätperioder. Så länge din fond är nära snittet för kategorin så räcker avkastningen för att utvärdera fonden, men se upp med fonder som avviker kraftigt. Morningstar Rating är ett enkelt sätt att sammanfatta, så var nöjd om dina fonder har fyra eller fem stjärnor.


Framåt i tiden är börsutvecklingen okänd och det är även svårt att säga vilka placeringar som är mer riskabla än andra. En fond som placerar alla pengar i ett enda land är dock extra utsatt för politisk och ekonomisk osäkerhet, medan breda fonder som till exempel placerar i hela Asien eller hela Europa ger bättre riskspridning.


3. Låga avgifter


En del av utvärderingen som är framåtblickande (för det är meningslöst att gräma sig över det som redan är betalt) är att granska hur stora kostnader och avgifter som fonden har och vad det betyder i sammanlagd kostnad under resten av spartiden. Om du inte har fått starka argument för att spara i fonder med höga avgifter, så är det alltid bättre att om dina fonder har avgifter under snittet i sin kategori (klicka på ”Morningstar Kategori” och sedan vy ”Avgifter”).


Det är även rimligt att jämfört avgiften med de billigaste alternativen bland alla aktiefonder – åtminstone om du är osäker och ser alla aktier som likvärdiga. Fast tänk på att det finns en tydlig historisk erfarenhet att aktier i småbolag och värdebolag i snitt har gett högre avkastning, så det kan vara värt att betala lite extra för en mer specialiserad förvaltning. Därför är det rimligt att även jämfört avgifter och kostnader med andra fonder i samma kategori.


4. Varför valde du fonden?


Om det var för att du tyckte att du hittat bra argument för att din fondförvaltare skulle lyckas klart bättre än sina konkurrenter, så är det kanske även intressant om han eller hon har levt upp till förväntningarna. Men om orsaken till att du valde en viss fond främst var att du hade argument för att den marknaden skulle utvecklas bättre än andra marknader, då är det mer rimligt att fundera på om din egen prognos behöver omvärderas – samt även kontrollera ifall fondens utveckling visar att den har en stor andel udda placeringar och därför ibland i onödan avviker kraftigt från sitt jämförelseindex.


5. Läs årsberättelsen


Nu är ett bra tillfälle att kolla årsrapporterna som brukar skickas ut under mars och april från fondbolagen (du måste själv aktivt säga till varje fondbolag att du vill ha dina fonders årsberättelse, eller leta upp dem på fondbolagens hemsida på internet).


Det är onödigt tidskrävande att granska alla detaljer, men läs åtminstone den text som förvaltaren har skrivit om placeringarna under året och kolla att de stämmer med dina förväntningar. Drastiska ändringar som kan påverkar den fondens framtida resultat är om en ny person har tagit över som ansvarig förvaltare eller om fonden har fått dramatiskt mycket större förvaltat kapital. Försök slutligen tänka efter om fonden fortfarande stämmer med dina sparbehov.


Xchecklistor Xfondfakta

Facebook Twitter LinkedIn

About Author

Jonas Lindmark

Jonas Lindmark  var från 2000 till 2013 analyschef och ansvarig utgivare på Morningstar i Sverige. Därefter webbredaktör och från 2020 informationschef. Tidigare var han under nio år ansvarig för fondbevakningen i tidningen Affärsvärlden. Du kan nå honom på jonas.lindmark@morningstar.se 

© Copyright 2022 Morningstar, Inc. Alla rättigheter förbehållna.

Användarvillkor        Privacy Policy        Cookie Settings