USA högre värderat, Europa på tur

Aktieplacerare rör sig ibland som en flock lämlar och det senaste året har de satsat i USA. Nästa rally borde komma i Europa.

Jonas Lindmark 2012-05-30 | 14:56
Facebook Twitter LinkedIn

Den senaste tre månadernas uppvärdering av USA-aktier jämfört med Europa är inte rimlig. Gapet har växt nästan varje vecka, vilket jag tycker verkar visa dels överdriven optimism om förmågan hos politikerna i Washington, dels överdriven pessimism om framtiden för euron.


Som jag påpekade för tre veckor sedan kommer en väldigt kraftig åtstramning av USA:s ekonomi i början av 2013, om inte politikerna i Washington överger sina vallöften och överraskar genom att komma överens om en expansiv budget (”Oro inför åtstramning 2013”, länk till höger). Och det är fortfarande troligt att politikerna i Europa lyckas rädda euron (”För dyrt byta till egna valutor”).


Verkligheten kommer ikapp


Men ungefär vartannat år kommer en period med överdriven optimism på någon del av den globala aktiemarknaden, då aktiekurserna snabbt drar iväg uppåt. Många placerare beter sig som en flock lämlar, trots att det inte kommit positiva nyheter som motiverar en så stor uppvärdering. Därefter kommer förr eller senare en utjämning, när verkligheten kommer ikapp optimisterna.


De senaste åren har frestelsen att satsa på aktiemarknaden varit extra stor, eftersom räntorna på säkra placeringar har varit extremt låga. Därför återhämtade sig aktiemarknaden brant redan under 2009, trots att ekonomins omställning efter finanskrisen var långt ifrån klar. Och därför steg aktiefonderna brant under första kvartalet i år, trots att det var ont om goda nyheter.


För ett år sedan var det fortfarande tillväxtmarknaderna som sågs som vinnare och även Europa hade lyfts av förhoppningar att de värsta effekterna av finanskrisen var passerade. Men därefter är det istället börserna i New York som har haft den bästa utvecklingen. USA-fonderna är vinnare med en uppgång på i snitt 12 procent det senaste året (fram till 29 maj), medan tillväxtmarknadsfonderna i snitt har backat 5 procent, Sverigefonderna har tappat 11 procent och Eurolandfonderna har rasat 17 procent.


Rekordlåg avkastning från räntefonder gör det fullt rimligt att USA-aktierna har värderats upp. Problem uppstår när amerikanska aktier ställs mot alternativen från andra värdsdelar. När börserna i länderna med euro samtidigt har värderats ned ännu mer, så betyder det att skillnaden har ökat dramatiskt – det krävs nu en värdeökning på 35 procent för att Euroland ska ta igen det ”gap” i värderingen som uppstått det senaste året. Omvänt så är det relativt USA nu 26 procent ”rea” på europeiska aktier – vilket motsvarar hela deras snittavkastning under 3-4 år.


Företag kan ofta flytta


Så mycket sämre har inte den ekonomiska utvecklingen varit i Europa, även om tillväxten har varit sämre och statsfinanserna i länder som Italien och Spanien har försvagats. Och det är inte börsföretagen som ska betala statsskulderna. Grekland är ett tydligt exempel på skillnaden mellan stat och kapital: de grekiska skeppsredarna äger världens största handelsflotta, totalt 16 procent av världens tankfartyg och lastfartyg. Men jag har inte sett något förslag att beskatta dessa hårdare – vilket förstås beror på att rederier lätt kan flytta sina fartyg till ett annat land.


Samma sak med många andra börsföretag, särskilt de stora multinationella. Råvarutillgångar och fastigheter är fast i ett visst land, banker och detaljhandel är bundna vid sina kunder – men i övrigt är det snarare företagsledningarna som har makten över sin nationalitet, för de kan ofta lätt flytta både vinster och tillverkning. Och det är tvärt om politikerna som är måna om goda relationer för att behålla arbetstillfällen och skatteintäkter.


Mitt tips är därför att Europa är en bättre investering än USA för fondsparare de närmaste åren, även om det troligen tar några månader till innan aktiemarknaden upptäcker sitt misstag. Men när fokus flyttas från presidentvalet i november till den faktiska politiken under 2013 så tror jag att investerarna kommer att upptäcka att de underliggande problemen med stor statsskuld och brister i konkurrenskraften är snarlika i USA och Europa. Då är det rimligen en fördel att ha köpt europeiska aktier medan de är lägre värderade, för nästa rally kommer i Europa.

NYCKELORD
Facebook Twitter LinkedIn

About Author

Jonas Lindmark

Jonas Lindmark  var från 2000 till 2013 analyschef och ansvarig utgivare på Morningstar i Sverige. Därefter webbredaktör och från 2020 informationschef. Tidigare var han under nio år ansvarig för fondbevakningen i tidningen Affärsvärlden. Du kan nå honom på jonas.lindmark@morningstar.se 

© Copyright 2022 Morningstar, Inc. Alla rättigheter förbehållna.

Användarvillkor        Privacy Policy        Cookie Settings