Följ proffsen när du väljer hedgefond

Slösa inte pengar på fond-i-fond som väljer bland hedgefonder. De två största svenska Lynx och Nektar har vardera minst lika många förvaltare som ett fondbolag med över tio separata fonder. Ingen utomstående vet mer om deras framtida prestationer än det alla kan se gratis.

Jonas Lindmark 2012-12-13 | 16:28
Facebook Twitter LinkedIn

Det är svårt att få överblick över hedgefonderna, även bland de svenska finns många som inte rapporterar sina resultat till Morningstar. Därför är veckans sammanställning från OE Capital intressant, med fördelningen bland 144 svenska hedgefonder.

 

Jag har länge haft tumregeln att långsiktiga sparare (minst 10 år) ska ha maximalt 20 procent av det totala finansiella kapitalet i hedgefonder. Orsaken är dels att avgifterna tyvärr blir dryga i längden eftersom de flesta kunder lämnar sina hedgefonder efter nedgångar och misslyckanden, vilket betyder att de har betalat betydligt mer än 20 procent i resultatbaserad avgift. Dels ger aktiemarknaden mer marknadsrisk vilket i längden ska ge betalt i form av högre avkastning.

 

22 anställda sköter en fond…

 

Fast visst är det lätt att frestas att investera mer, särskilt efter de senaste fem årens usla börsutveckling när hedgefonderna samtidigt vuxit sig starkare. I sin månadskommentar för november berättar Sveriges näst största hedgefond Nektar att de anställt ytterligare en analytiker, Ellen Bernhardtson. Därmed sköts fonden (som juridiskt sett finns både i Sverige och på Bermuda) av 10 portföljförvaltare, åtta analytiker, två finansieringsspecialister och två chefer. 22 anställda som tillsammans förvaltar 26 miljarder kronor.

 

Jämför med det halvstora fondbolaget Carnegie Fonder, som också har 10 förvaltare anställda. De förvaltar tillsammans 16 fonder varav fem placerar på fjärran tillväxtmarknader (Afrika, Emerging Markets, Indien, Kina, Ryssland). Tillsammans ungefär 30 miljarder kronor.

 

En skillnad är att Nektar liksom många andra större hedgefonder har förvaltningen av fonden uppdelad i flera separata delar, med varsin förvaltare. Fördelen är att risktagandet totalt sett minskar, så länge förvaltarna gör olika typer av investeringar med låg korrelation hos värdeutvecklingen. Nackdelen är att även chansen till riktigt hög avkastning krymper.

 

Fast trots allt så är Nektar främst inriktad på den globala räntemarknaden och försöker där tjäna pengar på både att välja rätt positioner och att hitta felprissättningar mellan liknande positioner. Därmed får kunden mer spetskompetens hos Nektar än hos Carnegie.

 

… och 40 en annan

 

Ett annat sätt att dela upp förvaltningen i många delar finns hos Sveriges största hedgefond Lynx, med ansvar för totalt 35 miljarder. 40 anställda arbetar där främst med att utveckla nya strategier och datamodeller för att försöka tjäna pengar på de finansiella marknadernas prisrörelser. Fyra typer av datorprogram spekulerar i räntor, aktier, råvaror och valutor, i år sammanlagt 33 olika modeller.

 

Ändå finns förstås risk att förvaltningen får ett riktigt dålig år. Finanskrisen 2008 gjorde att Nektar backade 6 procent. Då hade Lynx sitt bästa år någonsin, men året efter blev nedgången 9 procent. Förvaltningsansvarig Kent Janér skriver i senaste halvårsrapporten att Nektar fortsätter att arbeta med en ovanligt låg risknivå men har höjt risktagandet något i år.

 

För att balansera dessa risker är det klokt att ytterligare sprida pengarna på fler hedgefonder, givet att dessa också har ovanligt skickliga förvaltare. Antingen kan man själv köpa andelar i flera olika hedgefonder, eller fond-i-fond som sprider pengar på flera hedgefonder. Jag har nu i över tio år rekommenderat Brummer Multi-Strategy (som de första åren hette Helios).

 

Problemet är när dessa fond-i-fond lägger på ytterligare ett lager höga avgifter. För mig är det totalt orealistiskt att en utomstående förvaltare av fond-i-fond skulle kunna analysera och gradera hedgefondernas kompetens att förutspå framtiden, annat än att jämföra grundläggande fakta som vilka historiska resultat som har varit bäst. Och för den enskilde kunden räcker det ändå att använda en variant av det klassiska talesättet ”Follow the money”. Följ proffsens pengar.

 

Vilka är störst?

 

För fondsparare är nyckeln inte vem som tjänar mest på hedgefonderna (det vet vi, det är förvaltarna själva), utan vilka är det som redan har fått mest förvaltat kapital. Vilka är störst? Fördelningen av kapital till hedgefonder görs främst av proffs och av styrelser som anlitar proffs för att välja. Därmed räcker det att granska vilka hedgefonder i Sverige som har fått mest pengar för att avgöra vilka organisationer som anses ha bäst kompetens.

 

Och alla kan hitta gratis vilka som har fått mest pengar att förvalta. Svaret de senaste åren har varit oförändrat: Brummer-gruppen, främst Lynx och Nektar.

 

Deras resultat även under 2012 skiljer sig dock kraftigt, Nektar har stigit 7 procent medan Lynx har backat 3 procent. För att få en jämnare värdeutveckling är det som sagt klokt att i första hand välja Brummer Multi-Strategy, som saknar egen avgift och fördelar pengarna på hedgefonder inom gruppen, just nu åtta olika. Där finns drygt 30 miljarder kronor, så de underliggande fonderna är allihop stora.


Xfondifond Xhedgefonder Xköptips

Facebook Twitter LinkedIn

About Author

Jonas Lindmark

Jonas Lindmark  var från 2000 till 2013 analyschef och ansvarig utgivare på Morningstar i Sverige. Därefter webbredaktör och från 2020 informationschef. Tidigare var han under nio år ansvarig för fondbevakningen i tidningen Affärsvärlden. Du kan nå honom på jonas.lindmark@morningstar.se 

Bekräftelse av relevant information


Vår sajt använder cookies och liknande lösningar för att ge en personlig upplevelse, vilket ger oss kunskap om hur besökarna använder sajten. Läs mer under ”Cookie Alternativ” nedan.

  • Morningstars andra sajter runt om i världen
© Copyright 2021 Morningstar, Inc. All rights reserved.      Villkor  och      Integritetspolicy    Cookie Alternativ
© Copyright 2021 Morningstar, Inc. Alla rättigheter förbehållna.

Användarvillkor        Privacy Policy        Cookies