Hög arbetslöshet nyckel i PPM-portföljerna

Tillväxtländerna har allt tydligare problem, men eftersom arbetslösheten i Europa och USA har långt kvar ned till normal nivå så är vår konjunktur fortfarande på väg upp. Det ger hög andel aktiefonder i Morningstars PPM-test.

Jonas Lindmark 2013-06-13 | 11:56
Facebook Twitter LinkedIn

Nyckeln för att förutsäga börsutvecklingen de närmaste åren tror jag är att arbetslösheten i USA och Europa fortfarande är väldigt hög och att det ser ut att ta lång tid för sysselsättningen att öka tillräckligt för att ge den låga arbetslöshet som är normal i högkonjunktur. Under flera år till framöver kommer därför företagen här att gynnas av lägre löneökningar och olika typer av politisk stimulans, främst låga räntor.


Därför har jag det senaste året resonerat annorlunda än tidigare när det gäller andelen aktiefonder i PPM-portföljerna. Efter tidigare börsuppgångar, t ex 2005, så har jag varit skeptisk till de höga aktiekurserna och bedömt att risken för konjunkturnedgång skapat en hög risk för stora börsras och därför valt en hög andel räntefonder i de aktiva portföljerna (4-6). Men nu ser verkligheten annorlunda ut, hög arbetslöshet och svag privat konsumtion gör att företagens vinster kommer att fortsätta stöttas av finanspolitiska stimulanser och låga räntor.


USA vinnare


Sedan den förra uppdateringen av Morningstars tips i mina sex PPM-portföljer i mitten av februari har den globala aktiemarknaden haft en kortvarig topp under maj. Men efter att tillväxtmarknaderna har backat brant den senaste månaden är det väldigt få av dessa aktiefonder som är på plus sedan årsskiftet. Baltikum och breda Asienfonder är undantag, men i snitt är nedgången för tillväxtmarknadsfonder hittills i år 4 procent.


Kontrasten är stor mot de två största aktiemarknaderna. USA-fonderna har i år i snitt stigit 16 procent och Japanfonderna 15 procent, fram till 12 juni. Även Europafonder och Sverigefonder har klarat sig bra, med värdeökning i år på 8 respektive 11 procent.


Förklaringen till skillnaden verkar främst vara svagare ekonomisk utveckling i de stora tillväxtländerna. Från både Brasilien, Indien, Kina, Ryssland och Turkiet rapporteras tydliga varningstecken. Den information jag misstänker har haft störst betydelse är att Kinas utrikeshandel har slutat växa jämfört med för ett år sedan. För att leva upp till både den egna befolkningens förväntningar och utländska investerares kalkyler krävs att tillväxtländernas ekonomier fortsätter att växa.


USA-börserna har klarat sig bättre än snittet även under den senaste månadens nedgång, vilket visar de starka förväntningar som finns att amerikansk ekonomi nu börjat växa snabbare och är på väg mot en högkonjunktur. Japanfonderna föll tillbaka rejält i slutet av maj, men en motreaktion kom den här veckan. Det är naturligt med vinsthemtagning efter branta börsuppgångar, särskilt när dåliga nyheter drabbar andra aktiemarknader.


Mer i Balkan


Skillnaden i värderingen mellan USA och Europa tycker jag verkar ha blivit överdrivet stor. Även om den ekonomiska utvecklingen ser ut att bli lite starkare i USA det närmaste året, så motiverar det inte så stor skillnad för även USA har kvar svårlösta politiska och ekonomiska problem (”Fortsatt uppåt i New York”, länk ovan till höger). Japan är jag fortsatt skeptisk till, den nya regeringen har ännu inte lyckats genomdriva de förändringar i den reala ekonomin som behövs (”Kan vi lita på den nye Abe?”). Den branta uppvärderingen av börserna i New York det senaste halvåret gör därför att jag nu minskar andelen USA-aktier och ökar andelen i Europa.


Dels ökar jag andelen i East Capital Balkan, eftersom jag håller fast vid analysen att regionen blir vinnare när tillväxten i södra Europa tar fart. Dels ökar jag andelen Carnegie Strategi som fokuserar på svenska börsföretag och sprider riskerna via företagsobligationer.


Den exakta fördelningen fonder i portföljerna finns som vanligt både i PPM-testet och i en separat artikel (länkar ovan till höger). Diagram som visar hur portföljerna har utvecklats de senaste 13 åren finns på sidan Guide / PPM / Läs mer om PPM-portföljerna.

Facebook Twitter LinkedIn

About Author

Jonas Lindmark

Jonas Lindmark  var från 2000 till 2013 analyschef och ansvarig utgivare på Morningstar i Sverige. Därefter webbredaktör och från 2020 informationschef. Tidigare var han under nio år ansvarig för fondbevakningen i tidningen Affärsvärlden. Du kan nå honom på jonas.lindmark@morningstar.se 

© Copyright 2023 Morningstar, Inc. Alla rättigheter förbehållna.

Användarvillkor        Privacy Policy        Cookie Settings