Ännu mer hedge i min tjänstepension

Nu byter jag från USA-fond till hedgefonder i tjänstepensionen. En summering av mitt pensionskapital visar att bara 17 procent är placerat i aktier.

Jonas Lindmark 2013-11-14 | 15:46
Facebook Twitter LinkedIn

För snart fyra år sedan flyttade jag min tjänstepension från ett traditionellt livbolag till Brummer Life. Resultatet hittills är bra, genomsnittlig årlig avkastning är 8,3 procent.

 

Men efter höstens branta börsuppgång tycker jag att det är dags för vinsthemtagning, så jag sänker från 50 till 30 procent aktiefonder. Den stora förändringen är att jag väljer bort indexfonden som placerar i USA, som hittills fått 20 procent. Dessa pengar hamnar nu i hedgefonder via Brummer Multi-Strategy 2xL.

 

Utväxlingen i 2xL betyder att fonden lånar lika mycket pengar som andelsägarna satsat och placerar dubbelt så mycket i Brummers sortiment hedgefonder. Det räcker att hedgefonderna ger högre avkastning än låneräntan för att det ska löna sig. Dagens extremt låga räntor gör att jag tycker det verkar troligt, men när marknadsräntorna i framtiden återvänder till en normal nivå kommer jag att byta till vanliga Multi-Strategy.JLs portfölj i Brummer Life
Framtida fondköp 2013-11-14 Andel
Brummer Multi-Strategy 2xL 50%
Lynx 10%
State Street Europe Index 20%
State Street Spain Index 10%
Nektar 10%
Summa 100%Det kan nog verka trist att båda de aktiefonder som återstår placerar i Europa. Men dels är detta den världsdel som jag helst vill satsa på, eftersom jag tycker att möjligheterna för företag i Europa verkar minst överskattade. Dels är mitt övriga aktiesparande bättre spritt (mer om det strax).

 

Kanske reagerar någon på att så mycket som 70 procent av tjänstepensionen placeras i hedgefonder som har höga avgifter. Jag har ju flera gånger skrivit att en rimlig tumregel är att placera maximalt 20 procent av långsiktigt sparande i hedgefonder, eftersom kostnaderna för riskspridning annars blir för höga.

 

Och det håller jag fast vid, men det gäller andelen av hela det långsiktiga sparandet. Som tabellen nedan visar är mitt sparkapital hos Brummer Life bara ungefär 10 procent av mitt totala pensionskapital.Bara 17 procent aktier
Pensionskapital Jonas L Ränte Aktier Övrigt Summa
Statlig pension 27% 6%   33%
Gammal tjänstepension 11% 9% 11% 30%
Brummer Life   3% 7% 10%
Bostad     26% 26%
Summa 38% 17% 44% 100%Merparten av min gamla tjänstepension finns i två traditionella försäkringar hos gamla SEB Trygg Liv (som stängdes för nya kunder 1997 och därför har kunnat sänka sina kostnader). Fördelningen där kan jag inte påverka, men den är rimlig för mina behov. Via ”Livbolag” i menyn här på Morningstar.se visar faktabladet att per 30 juni var 32% aktier, 29% räntebärande, 16% fastigheter, 11% hedgefonder och 12% övrigt. Total andel hedgefonder är därmed en tiondel.

 

Ett utmärkt sätt att få överblick över hela sitt pensionssparande är sajten Minpension.se som numera ger färska uppdateringar från både Pensionsmyndigheten och nästan alla försäkringsbolag. Särskilt för de som bytt jobb mellan olika avtalsområden är Minpension värdefull. Det enda stora som saknas är bostadskapitalet.

 

För alla som äger sin bostad är det även rimligt att se marknadsvärdet minus lånen som en del av pensionssparandet. De flesta vet ungefär hur mycket en försäljning skulle ge idag, pengar som skulle frigöras vid flytt till en hyresrätt. Vad som är bäst om 20-30 år är väldigt svårt att gissa, men ett effektivt sätt att vid behov sänka kostnaderna är att flytta till en mindre bostad. Seniorlån är ett alternativ som kostar mer men åtminstone delvis frigör bostadskapitalet.

 

Aktier i PPM

 

Premiepensionen hos Pensionsmyndigheten (PPM) är som synes ovan bara 6 procent av mitt totala pensionskapital. Även för de flesta andra är den andelen under 15 procent och det är smart att passa på att via PPM främst välja aktiefonder, eftersom förutsättningarna är bäst där (skattefritt, stor valfrihet och de flesta fonder med stor avgiftsrabatt).

 

Totalt är min andel aktier bara 17 procent och det kan verka lågt. Att jag har valt så låg risk beror främst på att mitt jobb som ”fondexpert” gör att min ekonomi är starkt beroende av börsutvecklingen. Om världens aktiemarknader skulle drabbas av en mer långvarig svacka än de tillfälliga börsras vi upplevt 2001-2003 och 2007-2009 är risken stor att jag blir arbetslös. De flesta andra svenskar har fördelen att deras jobb inte är direkt beroende av aktiemarknaden och de har därför större utrymme att riskera sin pension i aktiefonder.

 

Dessutom har det senaste årets börsuppgång gjort att de flesta aktier är ganska högt värderade. Jag tror att det kommer ett bättre köptillfälle inom några år, liknande september 2011 då jag höjde andelen aktier drastiskt (se ”Mer aktier i min egen tjänstepension”, länk ovan till höger).


Xpersonligt Xpensionssparande

Facebook Twitter LinkedIn

About Author

Jonas Lindmark

Jonas Lindmark  var från 2000 till 2013 analyschef och ansvarig utgivare på Morningstar i Sverige. Därefter webbredaktör och från 2020 informationschef. Tidigare var han under nio år ansvarig för fondbevakningen i tidningen Affärsvärlden. Du kan nå honom på jonas.lindmark@morningstar.se 

© Copyright 2023 Morningstar, Inc. Alla rättigheter förbehållna.

Användarvillkor        Privacy Policy        Cookie Settings