Lita inte på fondernas riskskala 1-7

Börsraset 2008 har snart försvunnit ur fondbranschens beräkning av risk på skalan 1-7. Därför kommer branschen nästa år att påstå att risken med aktiefonder har minskat, trots att aktierna har blivit dyrare.

Jonas Lindmark 2013-12-12 | 14:42
Facebook Twitter LinkedIn

Under hösten har börsraset 2008 försvunnit ur beräkningen av historisk volatilitet 5 år och därmed kommer den risknivå på EU:s skala 1-7 som fondbolagen rapporterar i fondfaktabladen (KIID) att sänkas framöver. Enligt reglerna är fördröjningen 16 veckor, men om det senaste årets ganska stabila börsutveckling fortsätter så kommer sänkningar under våren. Många fonder som har haft över 15 i volatilitet (risk 6) kommer troligen att sjunka under 10 (KIID-risk 4).


I genomsnitt har globalfonderna stigit 59 procent de senaste fem åren och de flesta andra aktiefonder har sedan december 2008 stigit ännu mer. Visst är det märkligt att när börskurserna fortsätter stiga och aktierna under en lång tidsperiod har blir dyrare, då säger EU:s informationsregler att fondbolagen ska påstå att risken minskat. Skulle det istället bli ett brant börsras som är tvärs emot tidigare trender, då betyder den ökade volatiliteten att fondbolagen ska ändra till högre riskklass trots att aktierna har blivit billigare.


Tänkvärt är också att variationen är stor mellan fondkategorier vilka som ser ut att vara mest riskabla, beroende på när beräkningen görs och hur lång mätperioden är. 2006 publicerade jag nedanstående jämförelse, som visar hur stor osäkerheten i värdeutvecklingen då hade varit för ett drygt dussin populära kategorier:"Risk" per 31 mars 2006
Historisk risk mätt som
volatilitet
(standardavvikelse per år)
1 år 3 år 5 år 10 år
Branschfond, Ny teknik 16,8 18,0 30,6 33,2
Branschfond, Bioteknik 18,5 19,1 26,4 34,4
Latinamerika 24,9 20,3 26,2 31,4
Östeuropa 21,7 21,4 23,8 34,3
Sverige, stora bolag 10,9 13,0 22,3 21,0
Asien, exkl Japan 15,3 16,6 20,3 26,1
Japan, stora bolag 13,4 18,9 20,2 21,6
Nordamerika, mix bolag 13,7 12,1 16,6 17,8
Global, mix bolag 11,1 11,1 16,2 16,8
Europa, mix bolag 10,1 10,4 16,0 16,6
Branschfond, Läkemedel 11,3 11,9 15,1 17,8
Blandfonder SEK 6,4 6,6 10,9 11,3
Ränte, SEK obligationer, långa 2,8 2,8 2,7 3,0
Ränte, SEK penningmarknad 0,2 0,3 0,4 0,5


Fem år senare, ett par år efter börsraset 2008 och återhämtningen 2009 gjorde jag en uppdatering (krönikan ”Varken 2 eller 5 års riskberäkning duger”, länk ovan till höger), som visade att rangordningen ändrats rejält eftersom det var andra typer av aktier som rasade mest 2001 och 2002. Efter IT-bubblan var det aktier i branscherna IT och bioteknik som svängde mest i värde, medan investeringar i Latinamerika och Östeuropa steg mer innan och rasade mer under finanskrisen:"Risk" per 31 mars 2011
Historisk risk mätt som
volatilitet
(standardavvikelse per år)
1 år 3 år 5 år 10 år
Östeuropa 13,2 31,6 27,3 25,7
Latinamerika 12,9 26,6 24,6 25,3
Sverige, stora bolag 16,1 24,4 21,7 21,9
Asien, exkl Japan 12,5 21,4 21,4 21,0
Branschfond, Ny teknik 12,6 19,5 18,8 25,5
Branschfond, bioteknik 14,3 18,7 17,2 21,9
Europa, mix bolag 10,8 17,3 15,6 15,9
Japan, stora bolag 15,5 16,7 15,4 17,9
Global, mix bolag 9,3 14,8 14,0 14,9
USA, mix bolag 11,8 14,5 13,7 15,0
Branschfond, läkemedel 9,9 13,3 13,1 13,4
Blandfonder SEK, aggressiv 6,3 11,0 10,2 10,8
Ränte, SEK obligationer, långa 3,5 4,1 3,5 3,0
Ränte, SEK penningmarknad 0,3 0,6 0,5 0,5


Nu har hälften av nästa 5-årsperiod passerat och när börsraset 2008 inte längre ingår i 5-årsperioden så ändrar sig rangordningen ännu en gång. Men framför allt har avkastningen under större del av tiden legat nära snittet, så eftersom beräkningen av volatilitet bestäms av kvadrerade avvikelser blir sänkningen i många fall stor:"Risk" per 30 november 2013
Historisk risk mätt som
volatilitet
(standardavvikelse per år)
1 år 3 år 5 år 10 år
Östeuropa 11,8 18,7 22,5 25,2
Sverige, stora bolag 11,0 15,7 18,0 18,1
Latinamerika 14,2 16,0 17,8 22,4
Branschfond, bioteknik 16,3 15,5 16,5 17,3
Asien, exkl Japan 10,1 13,9 15,5 17,8
Japan, stora bolag 12,5 14,2 14,4 15,4
Branschfond, Ny teknik 9,3 11,2 13,7 16,4
Europa, mix bolag 8,8 11,7 13,2 14,1
Branschfond, läkemedel 10,7 11,0 11,5 12,5
USA, mix bolag 9,9 9,3 10,6 12,2
Global, mix bolag 7,3 9,3 10,5 12,1
Blandfonder SEK, aggressiv 5,8 7,5 8,3 8,9
Ränte, SEK obligationer, långa 2,5 3,0 3,5 3,3
Ränte, SEK penningmarknad 0,2 0,3 0,5 0,5


Många globalfonder och Europafonder har nu sjunkit under 10 i volatilitet, medan Östeuropa är kvar i topp och Sverigefonderna tvåa. Om detta kvarstår några månader (tack vare fortsatt stabil utveckling enligt nuvarande trender) kommer de breda aktiefondernas KIID-risk att sänkas från nuvarande 5 eller 6 ned till 4.


Men de nuvarande börstrenderna är brant uppåt, med avkastningar under 2013 på många börser över 20 procent. Sunt förnuft säger att dyrare aktier betyder större risk för förluster. Inte tvärtom.

NYCKELORD
Facebook Twitter LinkedIn

About Author

Jonas Lindmark

Jonas Lindmark  var från 2000 till 2013 analyschef och ansvarig utgivare på Morningstar i Sverige. Därefter webbredaktör och från 2020 informationschef. Tidigare var han under nio år ansvarig för fondbevakningen i tidningen Affärsvärlden. Du kan nå honom på jonas.lindmark@morningstar.se 

© Copyright 2023 Morningstar, Inc. Alla rättigheter förbehållna.

Användarvillkor        Privacy Policy        Cookie Settings