PPM-portföljerna satsar på starkare dollar

En starkare USA-dollar verkar troligt och då förskjuts många samband som avgör fondernas utveckling. Den tydligaste effekten är att räntefonder som köper dollar ökar i värde, så de får plats i den aktiva delen av Morningstars PPM-test.

Jonas Lindmark 2014-06-04 | 15:16
Facebook Twitter LinkedIn

Efter finanskrisen 2008 har det blivit svårare att spå börsutvecklingen. En orsak är att politiska beslut har fått större betydelse, särskilt riksbankernas extremt låga räntor som snedvrider många ekonomiska kalkyler. En annan orsak är att flockbeteendet bland investerarna har ökat, med återkommande kast mellan spekulation och rädsla. Risken har därmed ökat att felaktig ”timing” gör att man helt missar en stor del av avkastningen.


Därför har jag blivit försiktigare med att ta ut svängarna i Morningstars tre aktiva PPM-portföljer (4-6). Andelen aktier globalt har fått ligga kvar på en hög nivå, eftersom det verkar mycket troligt att aktier långsiktigt ger lite högre avkastning så länge räntorna är väldigt låga.


Räntefond dollar


Men nu gör jag ett första avsteg och byter till en räntefond med USA-dollar. Det beror dels på att aktiemarknadens fortsatta uppgång under de första fem månaderna 2014 gjort att värderingen nu börjar bli hög historiskt sett. Dels beror det på att värdeökningen i kronor delvis beror på en försvagning av svenska kronan samtidigt som jag blivit allt mer övertygad om argumenten att USA-dollarn framöver kommer att stärkas i förhållande till euron (till exempel i ”Europafonder vinnare på starkare dollar”, länk ovan till höger).


Bakgrunden är en tydlig förstärkning i amerikansk ekonomi med lägre arbetslöshet och ökat kapacitetsutnyttjande. Samtidigt fortsätter finanskrisens effekter att vara olösta i Europa och resultatet av EU-valet häromveckan verkar ha försvagat den politiska viljan att genomföra nödvändiga reformer för att få fart på europiskt ekonomi.


Allianz nödlösning


Det finns tyvärr inga ”normala” räntefonder som köper USA-dollar med bland över 800 fonder hos Pensionsmyndigheten, så i brist på billiga alternativ har jag tvingats välja en ganska dyr företagsobligationsfond med mediokra resultat: Allianz US High Yield. Det är en nödlösning för att få exponering mot dollar. Men denna satsning är på maximalt 12 månaders sikt och då är det troligen dollarkursens utveckling som främst avgör om värdeutvecklingen blir bra, inte förvaltarens prestation jämfört med andra dollar-räntefonder.


Den exakta fördelningen fonder i portföljerna finns som vanligt både i PPM-testet och i en separat artikel (länkar ovan till höger). Diagram som visar hur portföljerna har utvecklats de senaste 14 åren finns på sidan Guide / PPM / Läs mer om PPM-portföljerna.

Facebook Twitter LinkedIn

About Author

Jonas Lindmark

Jonas Lindmark  var från 2000 till 2013 analyschef och ansvarig utgivare på Morningstar i Sverige. Därefter webbredaktör och från 2020 informationschef. Tidigare var han under nio år ansvarig för fondbevakningen i tidningen Affärsvärlden. Du kan nå honom på jonas.lindmark@morningstar.se 

© Copyright 2023 Morningstar, Inc. Alla rättigheter förbehållna.

Användarvillkor        Privacy Policy        Cookie Settings