Flytta fokus till de riktigt små fondbolagen

Att leta bra förvaltare genom att räkna ut nyckeltal som active share är en omväg in i en återvändsgränd. Avgörande är om fondbolagen är tillräckligt små och att förvaltarna är skickligare än konkurrenterna.

Jonas Lindmark 2014-11-20 | 17:11
Facebook Twitter LinkedIn

Storbankernas förvaltare kritiseras ofta för att inte vara tillräckligt aktiva. Men veckans analys (”Så påverkas active share av fondförmögenheten”, länk ovan till höger) visar att även halvstora fondbolag som Didner & Gerge har svårt att klara Aktiespararnas krav.


Tydligast är problemen för de största småbolagsfonderna (mer om detta i ”Svårt vara aktiv när fonderna blir för stora”). Sverigefonderna innehåller idag i snitt 4 miljarder kronor och de har därmed tillräckligt många storbolag att välja på. Men detta är när varje fond granskas för sig.


Summan avgör


Storbankerna förvaltar flera fonder med enbart eller hög andel svenska aktier, och ett rimligt krav på rättvisa är att alla kunder ska få ungefär samma andel av förvaltarnas favoriter på Stockholmsbörsen. Det betyder att om banken totalt förvaltar 50 eller 100 miljarder kronor i svenska aktier, då är det summan som avgör vilka börsbolag som är möjliga att investera i. Störst problem ger detta för Swedbank, som via sina fondbolag kontrollerar ungefär 3 procent av hela det svenska börsvärdet.


Uppenbart blir det omöjligt för Swedbank att hålla sig till avgränsningen i veckans analys, att inte köpa mer än 1 procent av aktierna i börsbolagen. Men en större andel betyder att innehaven blir svårare att omsätta snabbt och i många börsföretag med låg omsättning tvingas Robur att acceptera en roll som långsiktig ägare.


För utlandsfonder finns generellt inte samma problem, särskilt inte för breda fonder som Europafonder och globalfonder. Dock finns det några nischade förvaltare som är stora i förhållande till några av sina delmarknader, till exempel East Capital.


Men för fondsparare som letar äkta aktiv förvaltning är det rimligt att börja med att sortera bort de fondbolag som är så stora att deras förvaltning är större än ett genomsnittligt börsbolag på samma marknad. Ett mer drastiskt alternativ är att börja med att ta reda på vilka förvaltare som är allra minst på marknaden och sedan leta efter de som kan uppvisa bäst resultat och resurser bland dessa.


Nyckeltal vilseledande


Ett försök att leta aktiva förvaltare med hjälp av olika nyckeltal, till exempel active share i den sortering kallad ”Fondväljaren” som Aktiespararna har lanserat, riskerar att bli vilseledande om inte en detaljerad analys görs av varje fond. Dels är det inte självklart vilket jämförelseindex som ska användas i beräkningen av nyckeltalen, särskilt inte om fonden har en strategi som avviker från marknaden (småbolag, värdeaktier, momentum, investmentbolag).


Dels kan förvaltarna lätt skapa ett intryck av aktivitet genom att investera utanför valt jämförelseindex, som när Sverigefonder även investerar en betydande del i våra nordiska grannländer. Ett ovanligt tydligt exempel på detta är Didner & Gerge Småbolagsfond, som Morningstar vid månadsskiftet kommer att flytta till kategorin Nordenfonder.


Liten fond


Grunden för en förvaltares möjligheter att verkligen förvalta aktivt och välja innehav fritt är att fondförmögenheten är liten. Så enkelt är det. Med en liten fondförmögenhet går det snabbare att utan problem byta innehav, eftersom fondens köp och försäljningar har mindre effekt på aktiekursen. Och är förvaltat kapital litet så finns det många fler börsbolag att välja på, utan risk att fonden blir en för stor ägare.


Men det hjälper inte med en liten fond hos ett stort fondbolag, för fondlagen krav att undvika väsentligt inflytande på företagen gäller hela fondbolagets innehav. Och numera är det inte tillåtet med ”frontruning” (att den lilla fonden köper och säljer först), så fondbolagen måste för rättvisans skull ha system där alla fonder som placerar på en viss marknad äger ungefär lika stor andel av varje aktie.


Tyvärr finns även nackdelar med små fondbolag. En risk är att de inte har råd med tillräckligt med personal och andra resurser för att hålla bra koll på marknaden. En annan risk är att förvaltarna kan välja att chansa vilt i hopp om att nå toppen på resultatlistorna, vilket kan ge fonden mycket högre risk än fondspararna har förväntat sig. Slutligen är det vanligt att små fondbolag tar ut högre fondavgifter än genomsnittet.


Återvändsgränd


Aktiv förvaltning ger också nackdelar. Högre omsättning i fonden och normalt högre förvaltningsavgift än billiga passiva indexfonder betyder att de aktivt förvaltade fonderna i genomsnitt kommer att ge lägre avkastning än jämförelseindex. Alltså räcker det inte att förvaltningen är aktiv för att resultaten ska blir bra, dessutom krävs att förvaltaren är klart skickligare än genomsnittet och klarar att tjäna in de extra kostnaderna.


Att enbart titta på nyckeltal räcker därför inte långt, risken är stor att de leder in i en återvändsgränd. Innan du investerar i en fond hos ett litet fondbolag gäller det att i detalj granska de ansvariga förvaltarna: Hur lång erfarenhet har de? Vilka resultat har de presterat? Har de bra argument för att deras förvaltning kommer att lyckas bättre än konkurrenterna?


Xactiveshare Xförvaltare

Facebook Twitter LinkedIn

About Author

Jonas Lindmark

Jonas Lindmark  var från 2000 till 2013 analyschef och ansvarig utgivare på Morningstar i Sverige. Därefter webbredaktör och från 2020 informationschef. Tidigare var han under nio år ansvarig för fondbevakningen i tidningen Affärsvärlden.

© Copyright 2023 Morningstar, Inc. Alla rättigheter förbehållna.

Användarvillkor        Privacy Policy        Cookie Settings        Upplysningar