Sverige vinnare i global försvagning

USA är på väg ned i nästa lågkonjunktur och få andra länder kan kompensera. Sverige är en tydlig ljuspunkt, här kommer inflationen att ta fart redan 2017 om Handelsbanken får rätt. Slutsatsen för fondsparare är att minska innehavet i aktiefonder som har stigit kraftigt.

Jonas Lindmark 2016-04-28 | 15:43
Facebook Twitter LinkedIn

Idag var jag på presskonferensen där Handelsbankens ekonomer presenterade sina senaste konjunkturprognoser. Det var sista gången med min favorit bland chefsekonomer, Jan Häggström, som snart går i pension och efterträds av Ann Öberg.


Efter att ha lyssnat på Jan Häggström känner jag varje gång att jag tydligare ser skillnaden mellan viktiga och oviktiga trender i den ekonomiska utvecklingen runt om i världen. Den här gången är mitt huvudintryck att det går bra för Sverige, men att USA snabbare än jag trodde är på väg ned i nästa lågkonjunktur samtidigt som väldigt få andra länder kommer att kompensera.


Jag tycker att argumenten är starka och prognoserna därmed trovärdiga. Och om de stämmer så kommer börsföretagens vinstmarginaler generellt att försämras, vilket skulle bidra till att aktiefonder får en svagare värdeutveckling än den vi upplevt de senaste fem åren. På kort sikt kan det verka mörkt för aktiefonder, om det inte vore för att rekordlåga räntor även gör att räntefonder inte lockar.


Sverige vinnare


Sysselsättning och BNP-tillväxt i Sverige kommer att vara fortsatt hög 2016, om Handelsbanken får rätt. Löneökningarna tar fart och inflationen stiger, vilket gör att Riksbanken kommer att börja höja de svenska räntorna under 2017.


Att Sverige efter den globala finanskrisen 2008 återhämtade sig snabbare än andra länder, i en värld där de flesta länder har fastnat i svårlösta ekonomiska problem, berodde delvis på att den svenska kronan försvagades kraftigt vid rätt tillfällen. Erfarenheterna från vår fastighetsbubbla i början av 1990-talet gjorde också att våra banker klarade denna finanskris betydligt bättre än banker i andra länder.


Men att svensk ekonomi fortsatt att vara vinnare, med kraftig BNP-tillväxt och sjunkande arbetslösheten det senaste året, beror även på att exporten har tagit fart och att brant ökad invandring av flyktingar under 2015 har skapat extra efterfrågan på både varor och tjänster. Handelsbankens prognos är att dessa positiva faktorer mattas av och att arbetslösheten kommer att vända uppåt nästa år.


USA redan förbi toppen


Avgörande för världsekonomin är USA, särskilt nu när det är svårt att hitta något annat land som kan kompensera. Tysk ekonomi har fortsatt att växa starkt. Storbritannien har gynnats av ett svagare pund och kommer troligen att stanna inom EU. Men i övrigt är trögheten stor och negativa faktorer dominerar.


Problemet i USA är främst att tillväxten hittills beror på att sjunkande arbetslöshet lockat till ökad privat konsumtion och bostadsköp. Men både export och prisökningar har bromsats av den starka dollarn, oljeprisfallet minskar investeringarna inom energisektorn och produktivitetsökningen har försvagats. 40-talisterna har gått i pension och ersatt av lägre avlönade nyanställda, vilket skapat illusionen att lönerna totalt sett inte stiger. Tillfälliga faktorer har alltså dolt den underliggande inflationen, men Handelsbankens prognos är att BNP-tillväxten redan är förbi toppen och att kärninflationen kommer att fortsätta stiga, så att Feds styrränta kommer att nå en topp på 2,5 procent redan i slutet av 2017.


Ny omgång vinsthemtagning


Jag har tidigare räknat med att USA:s ekonomi skulle ta ytterligare fart när ökat sparande och återhämtning i bostadspriser tillsammans kommit ikapp den värdeminskning som finanskrisen orsakade. Men dagens prognoser från Handelsbanken tycker jag är trovärdiga, så jag ändrar min framtidstro. Effekten är främst att jag ser ökad sannolikhet att det kommer ytterligare börsnedgång någon gång de närmaste två åren som ger ett bra köptillfälle.


Om det verkar väldigt sannolikt att aktiekurserna någon gång kommer att falla rejält under dagens nivå, så är det ett argument för att välja en hög andel korta räntefonder och vänta på ett bättre köptillfälle. Problemet är att räntorna samtidigt är väldigt låga, vilket gör att investerare accepterar lägre förväntad avkastning från aktier än de annars skulle göra.


Fast enligt Handelsbanken kommer troligen räntehöjningar nästa år i både USA, Storbritannien och Sverige. Då tror jag att vi kommer att få se en ny omgång vinsthemtagning på aktiemarknaden, likt de vi såg i augusti 2015 och januari i år, men knappast något stort ras. Stämmer det så finns anledning för långsiktiga fondsparare att sälja en mindre del av innehavet i aktiefonder som de senaste åren har stigit kraftigt, för att nästa år ha chansen att passa på att köpa tillbaka dem på en lägre nivå.

NYCKELORD
Facebook Twitter LinkedIn

About Author

Jonas Lindmark

Jonas Lindmark  var från 2000 till 2013 analyschef och ansvarig utgivare på Morningstar i Sverige. Därefter webbredaktör och från 2020 informationschef. Tidigare var han under nio år ansvarig för fondbevakningen i tidningen Affärsvärlden. Du kan nå honom på jonas.lindmark@morningstar.se 

© Copyright 2023 Morningstar, Inc. Alla rättigheter förbehållna.

Användarvillkor        Privacy Policy        Cookie Settings