Tre böcker som gör dig klokare

Nu är det sommar och tid att hinna läsa böcker. Du som är intresserad av ekonomi och att försöka spå framtiden får här tre tips på böcker som ger större djup och ökad förståelse.

Jonas Lindmark 2016-06-23 | 14:17
Facebook Twitter LinkedIn

Nästan all information vi får är korta snuttar utan sammanhang. Även den information jag försöker förmedla om sparande och fonder har ofta ett smalt fokus.


Men nu är det sommar och snart semester för många läsare, då det finns mer tid att läsa en hel bok. Bra fackböcker kan fördjupa vår kunskap, gör oss klokare på ett helt annat sätt än dagstidningar och internet.


Av de böcker jag har läst de senaste månaderna så är det tre om ekonomi som jag vill rekommendera, både för att de är läsvärda var och en för sig, men framför allt för att läsningen av dem tillsammans ger ett djup i kunskapen som annars nästan alltid saknas. Två av böckerna handlar om utvecklingen de senaste 166 åren, den tredje beskriver också mänsklighetens framsteg men när det gäller den speciella kunskap som krävs för att spå framtiden.


Fakta om Sverige


Den första boken har den ovanligt långa och tunglästa titeln ”House prices, stock returns, national accounts and the Riksbank balance sheet, 1620-2012” (Ekerlids Förlag). Den kan verka extremt torr och tråkig, men samtidigt är den svårslagen på att bidra med nya fakta till dig som är intresserad av svensk ekonomi.


Ny forskning visar utvecklingen hos bostadspriserna i Stockholm och Göteborg sedan 1875, vilket bekräftar liknande studier utomlands och visar att bostadspriserna långsiktigt är oförändrade realt sett. Under 140 år har perioder med uppgång följts av långa perioder med fallande bostadspriser (i Stockholm 1909-1918 och 1931-1981). Efter de senaste trettiofem åren med uppgång så är det nog få som förväntar sig femtio års prisnedgång, men det är alltså fullt möjligt – det har redan hänt.


Kapitlet om Stockholmsbörsen visar bra avkastning från 1948 till 1965, inklusive utdelningar i snitt 9 procent realt per år. Men det var nästan hela värdeökningen under perioden från 1912 till 1979, så totalt sett var snittavkastningen bara 2 procent per år realt under dessa 67 år. Återigen har vi haft en extremt bra period sedan 1981.


Detta är inte en bok som någon rimligen kommer att läsa i detalj från pärm till pärm. Styrkan är istället att den innehåller resultaten av ny forskning som ger en mycket mer detaljerad bild av vår historia.


Människans utveckling


Den andra boken fokuserar på samma tidsperiod från år 1850, men har en extremt mycket bredare ambition att förklara. ”Vad människan har skapat, utvecklingssteg som förändrat mänskligheten” av Ronald Fagerfjäll (Ekerlids Förlag) väver på bara drygt 300 sidor ihop en sammanfattning av mänsklighetens historia som förutom våldsmakt, ekonomi och religion även täcker biologi, statsvetenskap och teknik.


Ett exempel är ett avsnitt om cykelns stora betydelse för samhällsutvecklingen. Engelsmannen John Stanley presenterade den moderna cykeln år 1885 och masstillverkning gav ett lågt pris som gjorde att nästan alla kunde röra sig 3-4 gånger längre än tidigare, vilket gav möjlighet till samarbete på en 9-16 gånger större yta. Cykeln gav effekter inte bara på ekonomin utan gynnade även demokratin och kvinnans frigörelse.


Tänkvärt jämfört med andra historiska skildringar som jag läst är betoningen hur banker och andra finansiärer ända sedan 1500-talet har varit avgörande för att kungar och erövrare ska ha råd att köpa vapen och fartyg. Men att finansbranschen å andra sidan skiljer sig från alla andra genom att konkurser inte skapar mer utrymme för konkurrenterna, utan istället som Lehman Brothers år 2008 kan få hela sektorn att gå i baklås.


Ronald Fagerfjäll blandar nutid med viktiga historiska förändringar och förklarar kortfattat sambanden. Så bred allmänbildning i en enda bok är svårt att hitta.


Vår förmåga att spå


Den tredje boken är ”The signal and the noise, why so many predictions fail – but some don’t” av amerikanen Nate Silver (Penguin Press). Vi människor har ett väldigt starkt behov av att förutse framtiden och här är en detaljerad förklaring av varför vi lyckas göra allt bättre prognoser på vissa områden (väder, presidentval) men i de flesta andra fall fortsätter att lyckas dåligt (jordbävningar, terrorattacker, aktiemarknaden).


Statistik och prognoser kan verka som ett torrt ämne, men författarens bakgrund som expert på baseboll, poker och presidentval ger en skildring full av spännande exempel. Jordbävningar, översvämningar, sjukdomsspridning, terrorattacker, global uppvärmning och börskrascher – boken tar läsaren med till många områden där bra prognoser är värda miljardbelopp.


Det är livsavgörande kunskap att förstå när det är svårt att göra prognoser och framför allt vad som skiljer de områden där vi stadigt blir bättre på att spå framtiden från de områden där vi människor trots superdatorer fortsätter att misslyckas. Nate Silver förklarar bland annat att den avgörande skillnaden mellan det globala vädret och aktiemarknaden är att de naturlagar som avgör vädrets utveckling är oförändrade, medan aktiekurserna avgörs av ett dynamiskt system där vi människor försöker lära oss av historien.


Xböcker

NYCKELORD
Facebook Twitter LinkedIn

About Author

Jonas Lindmark

Jonas Lindmark  var från 2000 till 2013 analyschef och ansvarig utgivare på Morningstar i Sverige. Därefter webbredaktör och från 2020 informationschef. Tidigare var han under nio år ansvarig för fondbevakningen i tidningen Affärsvärlden. Du kan nå honom på jonas.lindmark@morningstar.se 

© Copyright 2022 Morningstar, Inc. Alla rättigheter förbehållna.

Användarvillkor        Privacy Policy        Cookie Settings