Kräv mer av din robotrådgivare

Tjänster som kallas robotrådgivare har börjat tipsa om vilka fonder du ska välja. Men nyheterna från Avanza, Lysa och Nordnet är bara robotsäljare. En äkta rådgivare borde hjälpa till att analysera övriga risker i din ekonomi och diskutera fler alternativ.

Jonas Lindmark 2017-11-09 | 16:45
Facebook Twitter LinkedIn

Nya regler för provisioner gör att fondsparare nästa år själva måste betala oberoende rådgivare. Det borde öka intresset för billiga alternativ och därför börjar många företag nu erbjuda automatiserad rådgivning, där ett datorprogram först ställer frågor och sedan sköter placeringarna. Drömmen är att lagra det bästa av kunskapen hos några erfarna finansiella rådgivare i ett datorprogram, för att billigt kunna ge alla typer av kunder smarta förslag.


Ett välgjort och detaljerat test av ”robotrådgivare” publicerades förra veckan på bloggen Rika Tillsammans, som jämför tre alternativ: Avanza Auto, Lysa och Nordnet Robosave. Bloggaren Jan Bolmeson tycker att Lysa är bäst, även om också denna tjänst har nackdelar. Därför blev jag extra nyfiken på att testa Lysa.


Robotsäljare


Min främsta slutsats är att denna typ av tjänster snarare borde kallas ”robotsäljare”, för de hjälper bara till att välja mellan ett fåtal egna alternativ. 1 juli 2004 fick Sverige en lag om finansiell rådgivning, som gjorde att rådgivare hos banker och försäkringsbolag ska ägna uppåt en timme åt att förstå kundens ekonomi och dokumentera detta. Även om denna process sköts automatiskt av en dator så kräver Finansinspektionen att datorsystemet ska samla in tillräckligt med information om kunden, klara att hantera motstridig information och ge kunden relevanta förslag (mer om detta i ”Oberoende råd blir ändå partiska” länk ovan till höger).


Men de tre sajter som Jan Bolmeson testar verkar inte uppfylla kraven på att samla in tillräcklig information om kunden för att kunna ge heltäckande råd. De begränsar sig till att kolla vilken risknivå som passar för ett enskilt fondkonto och föreslår sedan en lagom riskabel portfölj eller blandfond.


Blandfonder är en gammal uppfinning som blandar tillgångar med olika hög risk, främst aktier och räntebärande, för att ge utlovad risknivå. Det enda extra robotsäljarna gör är att de ställer en del av de frågor som behöver besvaras för att kunna bedöma vilket risktagande som verkar lagom och sedan pekar ut en blandfond eller en fondportfölj baserat på risknivån.


Detta är också en gammal typ av tjänst. Morningstar lanserade till exempel ett PPM-test för 17 år sedan som gjorde ungefär samma sak helt gratis (men lades ned för två år sedan, mer om det i ”Morningstars PPM-test upphör”). Idag finns mer erfarenhet av rådgivning via internet och större krav från myndigheterna. Företag som tar betalt för rådgivningen och har detta som huvudsaklig affärsidé borde ställa många fler frågor och diskutera fler alternativ.


Övriga risker


En äkta finansiell rådgivare ska även ställa frågor om övriga risker i din ekonomi. Det räcker till exempel inte att bara fråga om månadsinkomst utan lika avgörande är hur trygg din anställning är och hur stort beroende du har av börsutvecklingen. En konsult med kunder bland börsmäklarna är mycket mer konjunkturkänslig än en läkare, vilket en bra rådgivare skulle ta hänsyn till.


Självklart skulle en bra rådgivare fråga hur övrigt sparande är placerat idag och göra en utvärdering av risknivån totalt sett. Förenklingen att enbart ge råd om ett enda sparkonto ger dessutom risk att helheten får en helt annan riskprofil än rådgivare skulle föreslå.


En bra rådgivare skulle även diskutera de fonder jag redan sparar i och utvärdera dessa. Och vilka fonder ska jag välja för min tjänstepension? Inom PPM? Är det troligt att det skulle löna sig för mig att sälja delar av mitt gammalt fondsparande, betala reavinstskatt och flytta resten av pengarna till exempel till Lysa?


Lysa frågar om mina skulder, men inte vilka räntor jag betalar. Så om jag hade kreditkortsskulder med hög ränta skulle Lysa inte anpassa förslaget till det. Men det är förstås viktig att en rådgivare även hjälper till att utvärdera om jag ska spekulera i att aktier ger hög avkastning eller hellre använda sparkapitalet till att bli kvitt dyra skulder.


Lysa ger dessutom samma råd oavsett om jag knappar in 3.000 kr eller 3.000.000 kronor. Det är orimligt att ett litet målsparande ska ha samma risknivå som om jag skulle riskera hela mitt finansiella kapital.


Fler alternativ


Kanske den största bristen är dock att robotsäljarna vad jag kan se inte hjälper till att göra en utvärdering av om storleken på sparandet står i rimlig relation till mitt mål. Räcker det till exempel att spara 1000 kronor per månad för att kunna köpa en ny bil om 5 år? De skulle också kunna diskutera fler alternativ, eftersom det kan finnas andra sätt att nå mitt mål (till exempel att köpa bilen redan idag med privatleasing).


Visst kan en smart konstruerad robotsäljare också göra nytta, för människor som redan har bra svar på de övergripande frågorna. Men det borde finnas möjligheter att hjälpa fler kunder med en mer komplett robotrådgivare, som svarar på fler typer av frågor. Ett exempel inom ett annat område som kanske kan ge inspiration är 1177 Vårdguiden.


Xrådgivare

NYCKELORD
Facebook Twitter LinkedIn

About Author

Jonas Lindmark

Jonas Lindmark  var från 2000 till 2013 analyschef och ansvarig utgivare på Morningstar i Sverige. Därefter webbredaktör och från 2020 informationschef. Tidigare var han under nio år ansvarig för fondbevakningen i tidningen Affärsvärlden. Du kan nå honom på jonas.lindmark@morningstar.se 

© Copyright 2023 Morningstar, Inc. Alla rättigheter förbehållna.

Användarvillkor        Privacy Policy        Cookie Settings