Carnegie förvärvar HQ Bank och HQ Fonder

Jonas Lindmark 2010-09-03 | 12:47
Facebook Twitter LinkedIn

Finansinspektionen återkallade lördag 28 augusti banktillståndet för HQ Bank, efter att misslyckade optionsaffärer kostat cirka 1,2 miljarder kronor. Redan 8 juni tillkännagavs att investmentbolaget Öresund som är huvudägare i börsnoterade HQ skulle stärka kassan i HQ genom att köpa fondbolaget HQ Fonder för 850 miljoner kronor. En ny ägare med tillstånd från Finansinspektionen behövdes och fredag 3 september offentliggjordes att Carnegie-koncernen köper samtliga aktier i HQ Bank och HQ Fonder. Samtliga drygt 300 medarbetare i HQ Bank och HQ Fonder blir anställda i Carnegie. Carnegie betalar med konvertibla preferensaktier i Carnegie med rätt till konvertering till aktier i Carnegie motsvarande 9,9 procent av samtliga aktier efter konvertering, samt med ett konvertibelt förlagslån på 36

9 miljoner kronor.

Läs mer: Carnegie

NYCKELORD
Facebook Twitter LinkedIn

About Author

Jonas Lindmark

Jonas Lindmark  var från 2000 till 2013 analyschef och ansvarig utgivare på Morningstar i Sverige. Därefter webbredaktör och från 2020 informationschef. Tidigare var han under nio år ansvarig för fondbevakningen i tidningen Affärsvärlden. Du kan nå honom på jonas.lindmark@morningstar.se 

© Copyright 2022 Morningstar, Inc. Alla rättigheter förbehållna.

Användarvillkor        Privacy Policy        Cookie Settings