Fortsatt stora uttag från aktiefonder i september

Jonas Lindmark 2011-10-11 | 10:33
Facebook Twitter LinkedIn

Svenska fondsparare tog ut 14,6 miljarder kronor netto ur aktiefonder under september, medan penningmarknadsfonder hade nettoinsättningar på 5,7 miljarder, visar månadsstatistiken från Fondbolagens Förening. Totalt under årets första nio månader har 66 miljarder netto flyttats från aktiefonder och nästan lika mycket pengar har satts in i andra typer av fonder, främst blandfonder och räntefonder. Uttagen under september gjordes främst från Sverigefonder och globalfonder.

I slutet av september var den samlade svenska fondförmögenheten 1719 miljarder kronor, varav drygt hälften 887 miljarder var placerat i aktiefonder. ”På årsbasis är det nu nettouttag från fonder på 3 miljarder kronor. Det ska dock sättas i proportion till att värdeminskningen har varit 242 miljarder kronor. Av mi

nskningen av den totala fondförmögenheten står nettouttagen för 1 procent och värdeminskningen för 99 procent” säger Fondbolagens förenings VD Pia Nilsson.

Läs mer: Fondbolagens Förening

NYCKELORD
Facebook Twitter LinkedIn

About Author

Jonas Lindmark

Jonas Lindmark  var från 2000 till 2013 analyschef och ansvarig utgivare på Morningstar i Sverige. Därefter webbredaktör och från 2020 informationschef. Tidigare var han under nio år ansvarig för fondbevakningen i tidningen Affärsvärlden. Du kan nå honom på jonas.lindmark@morningstar.se 

© Copyright 2022 Morningstar, Inc. Alla rättigheter förbehållna.

Användarvillkor        Privacy Policy        Cookie Settings